Wspólnota ta powstała w naszej parafii kilkanaście lat temu. Z roku na rok coraz więcej osób przyłączało się, by pomyśleć nad życiem i jego zakończeniem w asce uświęcającej tu na ziemi. Aktulanie grupą zajmuje się pan Andrzej Zaburski – jeden z kościelnych, który jest zelatorem, czyli osobą nadzorującą i kierującą ruchem w naszej parafii.

  
Jak każda inna wspólnota ADS ma spotkania formacyjne. Odbywają się one co kwartał. Omawia się na nich bieżące sprawy, zbliżające się różnego rodzaju wyjazdy, pielgrzymki, rekolekcje itp. Co jakiś czas wspólnota robi zbiórkę pieniężną, by zamówić Mszę świętą w ich intencji.  Efekt jest taki, że w Polsce codziennie jest aż siedem Mszy św. odprawianych w intencji wszystkich członków ADS.
  
Podczas Dni Skupienia każda wspólnota danej parafii przyjeżdża ze swoim sztandarem, aby modlić się, np. Godzinkami do Matki Boskiej Bolesnej, różańcem świętym, dzielić się nawzajem świadectwami, odbywają się prelekcje, np. o św. Benedykcie, następnie jest poczęstunek, by zregenerowac siły, spotkanie zelatorów z księdzem moderatorem, na których otrzymują różne materiały, by rozdać je w swoich wspólnotach. Następnie jest odmawiana koronka do Bożego Miłosierdzia, Eucharystia i powrót do domu.
  
Członkowie wyjeżdżają również na rekolekcje, na których dzielą się Ewangelią, rozważają, na czym polega nasze życie na ziemi, mają spotkania w grupach, dzięki którym pracują nad swoją postawą. Mają szansę uczestniczyć w konferencjach i wykładach na temat przygotowania do dobrej śmierci. Takie rekolekcje nie trwają długo, od trzech do pięciu dni.
  
Następne spotkanie ADS odbędzie się 22 listopada po wieczornej Mszy św. w salce obok probostwa. Jeśli ktoś miałby pragnienie przyłączyć się do wspólnoty, zdobyć się na chwilę refleksji nad swoim życiem i śmiercią, która prędzej czy później nastąpi, spotkać się z ludźmi o podobnych wartościach, niech nie czeka. To może jest właściwy moment na jakąś zmianę, na pewno nie zaszkodzi, a może pomóc w byciu gotowym na spotkanie twarzą w twarz z naszym Stwórcą.