5 grudnia obchodzić będziemy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Święto to zostało ustanowione przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1985 r.

  
Najlepszą drogą do odnalezienia samego siebie jest zagubienie się w służeniu innym.
 
5 grudnia obchodzić będziemy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Święto to zostało ustanowione przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1985 r.
  
Kim jest wolontariusz? To osoba, która poświęca się dla innych – zwłaszcza chorych, opuszczonych i samotnych, nie licząc na wynagrodzenie czy wyróżnienie. Praca wolontariusza może przybrać wiele form.
 
W naszym kraju liczne stowarzyszenia i fundacje zrzeszają ponad dwa miliony wolontariuszy. W naszym mieście działają wolontariusze związani z Hospicjum im. Jana Pawła II. Wolontariusze hospicyjni są widoczni przez cały rok. Często zapominają o sobie, by być dla chorych – czytają, rozmawiają, wspólnie milczą, pielęgnują, ale też angażują się w kwesty uliczne, zbierając pieniądze, które tak bardzo potrzebne są chorym.
  
W sposób szczególny pracę wolontariuszy możemy dostrzec w okresach przedświątecznych. Wtedy bowiem rusza akcja „Szlachetnej Paczki”. W tym projekcie biorą udział wolontariusze, ale i darczyńcy. Ci drudzy przygotowują konkretną pomoc dla wybranej przez siebie rodziny, a pierwsi natomiast troszczą się, by paczka dotarła pod właściwy adres.
 
Nie można pominąć pracy wolontariuszy w największej instytucji charytatywnej, jaką jest Caritas. Caritas Polska jest instytucją charytatywną Konferencji Episkopatu Polski. Została reaktywowana 10 października 1990 roku. Koordynuje pracę 44 diecezjalnych i archidiecezjalnych oddziałów w Polsce, wspierając je w wykonywaniu ich zadań. Od samego początku swego istnienia Caritas Polska oraz diecezjalne Caritas opierają swą działalność charytatywną i opiekuńczą na wolontariacie osób duchownych i świeckich. W działania ogólnopolskie, diecezjalne i lokalne Caritas angażują się w sposób systematyczny, planowany i stały wolontariusze zrzeszeni w parafialnych zespołach Caritas, przedszkolnych, szkolnych i akademickich kołach Caritas oraz w diecezjalnych Centrach Wolontariatu.
 
Wolontariuszem może zostać każdy, już od przedszkola. W naszych przedszkolach i szkołach dzieci uczą się pomagania innym. Owocuje to zakładaniem kół wolontariuszy. Takie powstało w Gimnazjum Nr 4. Katarzyna Szczygieł – jedna z osób odpowiedzialnych – pisze: Koło Wolontariatu skupia wokół siebie około 30 uczniów. Podczas różnorakich akcji często zaangażowana jest również cała szkoła. Spotkania organizacyjne odbywają się raz w tygodniu.
   
Nasza działalność to: udział w kampaniach „Hospicjum to też życie” oraz „Pola Nadziei”, udział w misyjnej akcji „Adopcja serca”, świąteczna pomoc finansowa i rzeczowa na rzecz rodzin potrzebujących, zbiórka plastikowych nakrętek, zbiórki karmy dla zwierząt, występy dla dzieci z OREW-u, wykonywanie kartek świątecznych dla podopiecznych hospicjum, organizacja kiermaszów ciast podczas zebrań z rodzicami, członkostwo w Klubie Szkół UNICEF i wykonywanie zadań wynikających z przynależności do klubu, udział w akcji „Marzycielska Poczta”. Zaangażowanie w wolontariat daje mnóstwo radości, uczy odpowiedzialności oraz dostrzegania potrzeb innych. Podczas pracy uczniowie lepiej się poznają. Raz w roku wspólnie wyjeżdżamy na wycieczkę, na której mamy czas zarówno na zabawę, jak i podsumowanie roku pracy.
  
Wszystkim Wolontariuszom, dużym i małym, życzymy Bożego błogosławieństwa, wytrwałości, cierpliwości, radości i satysfakcji oraz wiary, że Wasza praca ma sens.