Caritas to łacińskie słowo oznaczające miłość, która akceptuje drugiego człowieka takim, jakim jest, udziela pomocy tym, którzy jej potrzebują, wspiera w każdej sytuacji.

  
Początki i działalność Caritas
  
Z potrzeby serca powstała w Polsce kościelna instytucja charytatywna nazwana właśnie Caritas. Została reaktywowana 10 października 1990 r. Początki jej działalności to przede wszystkim dystrybucja darów materialnych otrzymywanych z zagranicy. Obecnie zajmuje się udzielaniem pomocy charytatywnej dzięki środkom pozyskiwanym od ludzi dobrej woli i instytucji. Do działań Caritas należy organizowanie działań ogólnopolskich takich jak: Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Tornister pełen uśmiechów, Wakacyjna akcja Polonia, „Bądźmy razem”, Twój 1% pomoże chorym!, Jałmużna Wielkopostna, Kromka chleba, Światowy Dzień Chorego, Wakacyjna Akcja Caritas, Podaruj Kroplę Miłości. Caritas pomaga nie tylko swojej ojczyźnie czego przykładem mogą być akcje: Adopcja na odległość, Solidarni z głodującą Afryką, Trzęsienie ziemi na Haiti, Dla Polaków na Wschodzie, Pomoc dla Syrii, Pomoc dla Gruzji. Organizacja Caritas przygotowała również  programy i projekty miedzy innymi takie jak: Okna Życia, Wielkanocne Dzieło Caritas, Pola Nadziei już rosną.
 
Formacja Caritas
 
Benedykt XVI powiedział kiedyś: Ludzie, którzy działają w instytucjach charytatywnych Kościoła, powinni odznaczać się tym, że nie ograniczają się do sprawnego wypełnienia, co stosowne w danej chwili, ale z sercem poświęcają się na rzecz drugiego, w taki sposób, aby doświadczył on bogactwa ich człowieczeństwa. By nieustannie w ludziach działających w Caritas nie zabrakło sił i miłości do drugiego człowieka, muszą oni dbać o swoje wnętrze. Pracownicy tej organizacji dbają o swoje wychowanie duchowe i religijne, utożsamiają się z misją i stylem działania organizacji i traktują swą pracę na rzecz ubogich i potrzebujących wsparcia jako posługę i świadectwo miłosiernej miłości Boga.
 
Parafialne Zespoły Caritas
 
Osoby działające w kościelnych organizacjach charytatywnych poprzez swoją bezpłatną, dobrowolną i świadomą służbę ubogim i udzielanie potrzebującym wsparcia, angażują się na rzecz budowania królestwa Bożego już tu na ziemi. Taki wolontariat jest bezinteresownym darem z siebie samego dla drugiego człowieka. Parafialne Zespoły Caritas zajmują się niesieniem duchowej i materialnej pomocy potrzebującym na terenie swej parafii. Pod przewodnictwem proboszcza inicjują parafialne dzieła charytatywne, szerzą ideę miłosierdzia chrześcijańskiego oraz podejmują działania na rzecz ubogich i potrzebujących wsparcia.
         
(Źródło: oficjalna strona Caritas Polska)