1. Wspólna modlitwa:
Prowadzi ją grupa, która ma dyżur. Dyżury będą od najmłodszej do najstarszej grupy. Modlitwą może być piosenka, litania, lub modlitwa układana przez daną grupę.
2. Omówienie postanowienia:
Pod koniec Maryjek wspólnie wybieramy postanowienie, które trzeba wypełnić do najbliższego spotkania.
 
3. „Szkoła ze świętymi”:
Na każdym spotkaniu omawiamy jednego świętego. Może to być patron dnia, może to być święty związany z jakimś nadchodzącym świętem lub wybrany przez animatorów i księdza. Mogą to być slajdy, przedstawienie jego za pomocą scenki i rekwizytów. Każdy uczestnik dostanie na koniec tej „lekcji” obrazek lub kolorowankę, który wkleja do zeszytu z religii.
 
4. Spotkania w grupach:
Na każdym spotkaniu czytana i omawiana jest Ewangelia na niedziele. animatorzy omawiają ją. Mogą użyć tak zwanych mapy myśli i słoneczka.
Spotkania w grupach są oparte w większości na pomysłowości animatorów i księdza.
 
5. Szkoła:
Śpiewu – uczymy dzieci piosenek, tańców, na każdej „lekcji” najlepiej aby poznały chociaż 2 nowe piosenki lub chociaż jeden taniec. Nie będzie w poście.
Jest co tydzień
Teatru – dzieci przedstawiają wybrane scenki z biblii. Przebierają się i używają rekwizytów. Może to być scena z omówionej na spotkaniu Ewangelii.
Jest na zmianę z szkoła artystyczna
Artystyczna – dzieci robią prace artystyczne na konkretny temat lub prace, które wymyśla animatorzy i ksiądz. Mogą być zabierane przez dzieci lub zabierane przez animatorów i sprzedawane na „Kiermaszu Maryjek”
  
6. Zabawy:
Prowadzi zabawę jeden animator. Na każdych „Maryjkach” chociaż jedna zabawa jeśli pozwoli na to czas to dwie. Zabawę można także losować lub propozycje dzieci. Starać się, aby zabawa była związana np. z Ewangelią lub danym świętym. Propozycje zabaw dzieci można spisać i dodać do „losowanych ”.
  
7. Sprawy organizacyjne:
Sprawy bieżące np. wycieczka, sztandar, święta. Msza o 11:00 – omówienie oprawy. Każda czuć oprawy np. czytanie, psalm, dary, modlitwa wiernych z każdej grupy jedna osoba do jednej.
 
8. Postanowienie na dany tydzień:
Pod koniec Maryjek cała wspólnota wymyśla postanowienie, które trzeba wypełnić do następnego spotkania. Postanowienia moją być pomysłowe i oryginalne, najlepiej aby były zmazane z tematem spotkań lub świętych. Postanowienie można łączyć z podsumowaniem całych „Maryjek”.
  
9. Wspólna modlitwa:
Końcowa modlitwa to Anioł Pański. Można tez zastosować oprócz tego modlitwę spontaniczna oraz modlitwę do danego świętego. Na koniec modlitwa do Maryi:
Maryjo, opiekunko naszej wspólnoty chroń nas od złego i prowadź do Jezusa. Powiększaj nasza wspólnotę. Amen