Pierwsze wzmianki o Dzieciach Maryi w kronice parafialnej pochodzą z 1985 r. Dowiadujemy się, że w tym czasie wspólnotą opiekował się, odchodzący wówczas po 3 latach posługi, ks. Piotr Cionaka. Od tamtej pory „Maryjkami” opiekowało ośmiu kapłanów. Obecnie pieczę nad nimi pełni ks. Mateusz Pietruszka przy pomocy moderatorki Doroty Hajdy i kadry animatorów.

  
Wspólnota liczy 60 osób (w tym 7 animatorów), „rozlokowanych” w pięciu grupach wiekowych. W grupie I znajdują się dzieci z 2 klasy SP, w grupie II z 3 klasy, grupę III natomiast wspólnie tworzą uczniowie klasy 4 i 5, grupę IV uczniowie klasy 6. Jest jeszcze grupa tworzona tylko i wyłącznie przez chłopców, w której spotkania wspólnie prowadzą ks. Mateusz i an. Paweł.
  
Schemat prowadzenia spotkań nie jest narzucony odgórnie, wszystko zależy od księdza oraz moderatorki i reszty kadry. W naszej parafii jest on od początku działania wspólnoty niemal niezmienny. Spotkania odbywają się co sobotę o godzinie 10.00. Rozpoczyna je wspólna modlitwa, śpiew oraz sprawy organizacyjne. Następnie odbywają się spotkania w grupach, które powinny mieć już narzucony charakter (sposób prowadzenia spotkań animatorzy przyswajają sobie na kodzie, czyli rekolekcjach przygotowujących do posługi animatorskiej). „Maryjki” w naszej parafii w zależności od osób prowadzących rozważały tajemnice różańca, skupiały się wokół tematów z konspektu bądź też na ewangeliach. Następnie wszyscy spotykają się w sali nr 1 na podsumowanie spotkań i przedstawieniu, co robiła każda grupa. Całość kończy wspólna modlitwa dziękczynna oraz błogosławieństwo księdza. Różnie natomiast w naszej parafii wyglądała kwestia zaangażowania Dzieci Maryi w oprawę niedzielnej Mszy św. Pamiętamy czasy, gdy „Maryjki” organizowały scholkę i cotygodniowo ubogacały śpiewem Eucharystię o godz. 11.00, ale i czasy, gdy ta aktywność ograniczała się do pierwszych niedziel miesiąca.
  
Oprócz spotkań formacyjnych organizowane są spotkania ogólne. W prowadzonej od początku istnienia wspólnoty kronice utrwalone zostały opisy ubogacone w zdjęcia z wigilijek, zabaw tematycznych czy wspólnych wycieczek i pielgrzymek, np. do Częstochowy, Kalwarii Zebrzydowskiej. Wakacje „Maryjki” spędzają natomiast na letnich rekolekcjach organizowanych przez siostry z różnych zgromadzeń. Są to trwające 9 dni wyjazdy formacyjne, których program podzielony jest na trzy stopnie. Również animatorzy uczestniczą w swoich rekolekcjach – koda animatorska odbywa się w czasie ferii zimowych i trwa 7 dni.
  
Od 2008 r. wspólnota posiada nowy sztandar. Z jednej jego strony widnieje wizerunek Niepokalanej, z drugiej natomiast rewers cudownego medalika, na którym umieszczone jest Najświętsze Serce Jezusa otoczone koroną cierniową i Niepokalane Serce Maryi przebite mieczem. Powyżej znajduje się inicjał Maryi – litera M, a nad nią krzyż. Dodatkowo na obwodzie umieszczono 12 gwiazd. Sztandar towarzyszy „Maryjkom” w ciągu roku liturgicznego zwłaszcza podczas nabożeństw różańcowych, majowych oraz uroczystych Mszy św., jak w Wielki Czwartek, Wigilii Paschalnej, Mszy rezurekcyjnej, na Pasterce, w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, a także 8 grudnia, kiedy to wspólnota obchodzi swój dzień patronalny.