Wasza duchowość jest całkowicie Maryjna, nie tylko dlatego, że Legion chlubi się imieniem Maryi, które niesie jako swój rozpostarty sztandar, ale przede wszystkim dlatego, że specyfikę swojej duchowości i apostolatu Legion buduje na żywej więzi z Maryją, na prawdzie o głębokim osobistym udziale Maryi Panny w planie zbawienia. Innymi słowy, pragniecie służyć, w duchu i z troskliwością Maryi każdej ludzkiej osobie, która jest obrazem Chrystusa. Są to słowa naszego rodaka, bł. Jana Pawła II, które skierował do legionistów w 1982 r. Nasza parafia również odpowiedziała na zachętę papieża i takową wspólnotę utworzyła 23 czerwca 1999 r.

 
Obecnie wspólnota liczy siedem osób, do niedawna dwanaście, ale z przyczyn niezależnych (przeprowadzka, śmierć) liczba osób zmalała. Nowych członków póki co nie przybywa. Ci którzy pozostali, znają się od lat i niezależnie od relacji, jaka ich wiąże poza spotkaniami, w ramach legionu zwracają się do siebie „bracie”, „siostro”. Są jeszcze osoby, które w formacji bezpośrednio nie uczestniczą, ale otaczają wspólnotę modlitwą.
  
Na każdym spotkaniu legioniści formują się duchowo, wysłuchują różnego typu przemówień, konferencji, tekstów biblijnych, które jeszcze bardziej pozwalają zrozumieć cel i Maryjność wspólnoty, stąd niezastąpiona jest obecność kapłana czuwającego nad wspólnotą. Aktualnie opiekunem Legionu Maryi jest ks. Piotr Makosz, wcześniej funkcję tę pełnili ks. Jan Anders, ks. Eugeniusz Twardoch, ks. Tomasz Wójcik, ks. Mariusz Auguścik, ks. Adam Zakrzewski, ks. Paweł Wróbel.
 
Parafialna wspólnota Legionu Maryi przyjęła nazwę Matki Bożej Róży Mistycznej, której figurka od samego początku istnienia grupy znajduje się w salce, w której odbywają się spotkania. Samo spotkanie nosi nazwę prezydium (nazewnictwo wywodzi się z systemu legionu rzymskiego). Występuje tu prezydent, wiceprezydent, sekretarz, skarbnik. Sprawują urząd w kadencji trzyletniej,  potem następuje zmiana, by odnowić ducha wspólnoty. Daną funkcję można sprawować dwie kadencje.
 
Na spotkaniu formacyjnym legioniści zbierają się w każdą środę. Przebiega ono według ustalonego harmonogramu: najpierw modlitwa do Ducha Świętego, następnie różaniec i inne modlitwy legionowe. Następnie uczestnicy dzielą się ostatnim spotkaniem, sprawdzają obecność, zbierają składki, będące dobrowolne i anonimowe – między legionistami krąży worek, do którego każdy musi włożyć rękę niezależnie od tego, czy ma pieniążek, czy też nie. Połowa tych funduszy wysyłana jest na potrzeby Kurii Żorskiej, pozostała część przeznaczana jest na cele samej wspólnoty parafialnej, np. na zakup świec.
 
Co tydzień każdy z członków dostaje do wykonania zadanie, jest to m.in. modlitwa w kaplicy szpitalnej czy w Domu Opieki Społecznej, rozprowadzanie gazetki dla członków Żywego Różańca i pomoc w inicjowaniu kolejnych róż różańcowych, prace zlecone przez ks. proboszcza, które ściśle są związane z potrzebami parafii w danym okresie liturgicznym, np. zbieranie wypominków na cmentarzu, sprzedaż opłatków. W zasadzie ktoś postronny może tego nie dostrzegać, ale legioniści cicho pracują, realizując potrzeby Kościoła. Legion organizuje też ewangelizacje uliczne, dając świadectwo o Bogu. Co jakiś czas legioniści wyjeżdżają na Dni Skupienia, na których w przeważającej części modlą się (wspólna Eucharystia, Koronka do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy wspólnotowe), ale również wysłuchują ciekawych i wartościowych konferencji. Dwa razy do roku natomiast odbywają się rekolekcje, na których według niepisanego prawa, każdy legionista powinien przynajmniej raz w roku uczestniczyć.
  
Patroni, za wstawiennictwem których wspólnota szczególnie się modli, to św. Józef, św. Jan Ewangelista, św. Ludwik Maria de Montfort, św. Jan Chrzciciel, św. Piotr, św. Paweł, zastępy niebieskie, Maryjny legion aniołów. Powierzają się też opiece Najświętszemu Sercu Jezusa, Niepokalanemu Sercu Maryi i Archaniołom Michałowi i Gabrielowi.
 
Legion Maryi ma także swój sztandar, który widoczny jest podczas ważnych uroczystości, zawsze też na Mszach pogrzebowych legionistów. Znajduje się na nim wizerunek Maryi Matki Bożej Róży Mistycznej, a z drugiej strony Vexillum i nazwa prezydium.
 
{artprettyphoto path=”images/stories/legion/par” width=”150″ height=”150″ /}