O historii naszego parafialnego chóru Pasja możemy się dowiedzieć, czytając rzetelnie prowadzoną przez dwie chórzystki, Elżbietę i Renatę Wacławczyk, kronikę, w której skrupulatnie zapisują wszelkie osiągnięcia i występy chóru, wklejają wycinki gazet i zdjęcia. W październiku nasz parafialny chór będzie liczył sobie 15 lat istnienia, toteż kronika nabrała już odpowiedniej grubości. Niech to czynne zaangażowanie w życie parafialnej wspólnoty potrwa jeszcze wiele lat i pozwoli uzupełniać kolejne karty w kronice.

  
Najtrudniejszy pierwszy krok…
Historia chóru w naszej parafii rozpoczęła się w październiku 1999 roku z inicjatywy ówczesnego proboszcza ks. Jana Andersa, a jego pierwszym dyrygentem została Dagmara Świtacz. Początkowo do chóru mogły należeć osoby w wieku do 35 lat, jednak z powodu małej ilości chętnych młodych ludzi ogłoszono nowy nabór kandydatów, ale tym razem bez ograniczeń wiekowych. Zgłosiło się około 20 osób. Po wstępnych przesłuchaniach dokonano podziału na cztery głosy: sopran, alt, tenor i bas. Pierwszy występ założonego chóru dokonał się w trakcie Pasterki i można było wtedy usłyszeć wykonie kolęd: Gdy się Chrystus rodzi i Anioł pasterzom mówił.
 
Podczas majowych spotkań chóralnych 26 maja 2001 roku, odbywających się na terenie naszej parafii, chór Pasja wykonał 4 utwory – było to pierwsze wystąpienie dla szerszej publiczności.
 
Sukces przychodzi wraz z ciężką pracą
  
Po wakacyjnej przerwie we wrześniu 2001 roku nastąpiła zmiana dyrygenta – kierownikiem została Maria Tomaszewska, która po dzień dzisiejszy pełni tę ważną rolę. Sami chórzyści to ludzie, których łączy pasja do muzyki, a na co dzień reprezentują najróżniejsze zawody i zainteresowania.
 
Po raz pierwszy chór wystąpił pod nazwą Pasja w przeddzień wspomnienia św. Cecylii, 21 listopada 2004 roku. Do nadania właśnie takiej nazwy przyczynił się występ w Przeglądzie Chórów Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej Metropolii Górnośląskiej, który odbył się 27 marca 2004 w parafii pw. św. Filipa i Jakuba w Żorach. W przeglądzie tym parafialny chór zdobył specjalne wyróżnienie za najlepsze wykonanie utworu pasyjnego Stabat Mater i został sklasyfikowany na VI miejscu, zdobywając 119 punktów.
 
Rok później podczas II Przeglądu Chórów Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej Metropolii Górnośląskiej Żory 2005 nasz chór zdobył II miejsce i Nagrodę Prezydenta Miasta Żory.
 
Działalność chóru
 
Chcą śpiewać dla Boga i ludzi, dlatego poza udziałem w różnych przeglądach, festiwalach i spotkaniach chóralnych po prostu upiększają Eucharystię podczas ważnych uroczystości kościelnych, śpiewają dla ludzi z ośrodka pomocy społecznej czy w hospicjum. Chór uroczyście obchodzi swoje patronalne święto, nad którym czuwa św. Cecylia, patronka chórów i śpiewu. Poza śpiewem chórzyści znajdują też czas na integrację, jeżdżąc na wycieczki, spotykając się na kawie przed wakacyjną przerwą czy biorąc udział w spotkaniu opłatkowym z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
 
Wszyscy chętni, którzy zechcieliby chwalić Boga śpiewem, zawsze mogą dołączyć do grupy, która spotyka się raz w tygodniu w środy w przyparafialnej salce nr 6 o godz.19.00 i ćwiczy na próbach emisję głosu i poprawną technikę śpiewu.
 
{artprettyphoto path=”images/stories/chor/art” width=”150″ height=”150″ /}