Historia oazy rodzin w naszej parafii sięga roku 1984. Dokładnie 3 listopada po Mszy św. wieczornej w salce katechetycznej odbyło się spotkanie informacyjne dla wszystkich, którzy chcieliby należeć do wspólnoty. Zorganizowali je i prowadzili ks. Jan Piątek oraz Anna Kupczak. Owocem tego dnia było spotkanie inaugurujące powstanie pierwszych kręgów rodzinnych, które miało miejsce 17 listopada 1984 r. Rozpoczęto je Eucharystią, a następnie w salce katechetycznej ks. Anzelm Skrobol, moderator diecezjalny, zapoznał obecnych z ideą i programem wspólnoty. Dokonano wtedy również podziału na dwa kręgi: pierwszy przynależący do parafii św. Filipa i Jakuba i drugi przyporządkowany do naszej parafii.

 
Małżeństwa kręgu naszej parafii uzgodniły, że pierwsze spotkanie formacyjne poświęcone tematowi modlitwy odbędzie się 14 grudnia 1984 r. w domu Jadwigi i Mariana Drawińskich. W spotkaniu uczestniczyli również Krystyna i Józef Starzykowscy (para pilotująca z Jastrzębia), Elżbieta i Mieczysław Goleniowie, Małgorzata i Joachim Grzonkowie, Katarzyna i Marian Kamińscy, Barbara i Ryszard Krzysiakowie oraz Anna Kupczak. Opiekunem wspólnoty został ks. proboszcz Jan Andres.
 
Kolejnym ważnym wydarzeniem była informacja o tym, że powstał nowy rejon – Żory; miało to miejsce w lutym 1985 r. Parą rejonową zostali Grzonkowie.
  
15 kwietnia 1985 r. (poniedziałek) odprawiona została pierwsza Msza św. w intencji kręgu DK. Uczestnictwo w niej było połączone z oprawą liturgiczną.
 
Wrzesień 1985 r. zaowocował powstaniem drugiego kręgu, a do końca lat 80. kręgów było już sześć. Największy rozkwit DK przypadł na lata 90. – spotykało się wówczas siedem kręgów. Niestety w 2001 r., m.in. w związku ze zmianą statutu ruchu, wspólnota przeżyła głęboki kryzys. Część rodzin przeszła do Ekip Notre Dame, pozostały trzy kręgi, które ostatecznie – ze względu na wykruszanie się małżeństw – zdecydowano się połączyć w jeden.
 
Wspólnota zaczęła powoli odbudowywać się w 2005 r. – wtedy powstały dwa nowe kręgi, a opiekunem DK został ks. Maciej Basiuk. Obecnie wspólnota liczy sześć kręgów, w których formują się 24 małżeństwa.