Wspólnota powstała w październiku 1992 r. jako apel animatora Ryszarda Andersa, który odwiedzał poszczególne parafie i w ramach Słowa na każdej Mszy św. przedstawiał, na czym polega Apostolat i dlaczego warto go stworzyć w każdej parafii. Osoby zainteresowane miały przyjść po południu, by się zapisać i uzyskać szczegółowe informacje. Na początku było dużo chętnych – przyszło ponad 50 osób i tak powstała ta wspólnota. Ks. proboszcz Jan Andres zaopiekował się Apostolatem pod względem duchowym. Aktualnie we wspólnocie działa ok. 25 osób, a o ich potrzeby duszpasterskie dba ks. proboszcz Góra.

  
Pod koniec każdego miesiąca członkowie spotykają się, by czytać Słowo Boże i wspólnie je rozważać. W każdy piątek i sobotę, oprócz pierwszych w miesiącu, między Mszami o godz. 7.00 i 8.00, wspólnota modli się razem różańcem św. lub godzinkami. Czczi Matkę Bożą i rozszerza Jej cześć przez rozgłaszanie informacji o Cudownym Medaliku. Ich patronami są: św. Katarzyna Laboure, św. Wincenty a Paulo, św. Maksymilian Maria Kolbe oraz patron naszej parafii, św. Stanisław. Członkowie wzywają tych patronów podczas swoich modlitw.
  
Co jakiś czas wspólnota organizuje też wyjazdy, pielgrzymki do świętych miejsc, by jeszcze bardziej pogłębić swoją wiarę i wiedzę o różnych sanktuariach i kościołach. Raz w roku, w ostatnią sobotę lipca, odbywa się zjazd w Częstochowie na Jasnej Górze w ramach Ogólnopolskiej Pielgrzymki Apostolatu Maryjnego. To właśnie wtedy istnieje możliwość oficjalnego włączenia się w to dzieło poprzez przyjęcie Cudownego Medalika. Dla członków i osób chętnych są do nabycia biuletyny, z których można się dowiedzieć  o planowanych przez Apostolat inicjatywach, między innymi o pielgrzymkach, spotkaniach, a także przeczytać o tym, co dzieje się w innych wspólnotach i którzy kapłani są za nie odpowiedzialni.
 
Jak w każdej grupie, tak i w Apostolacie Maryjnym funkcjonują w ramach pewnych struktur. Powoływani są przewodniczący, tzw. moderatorzy, odpowiedzialni za część północną i południową Polski, którzy spotykają się dwa razy w roku, by omówić ważne rzeczy dla Apostolatu Maryjnego. Odpowiedzialnym w naszym dekanacie jest ks. senior Jan Szewczyk. Organizowane są również Dni Skupienia w Warszawie dla wszystkich członków. W maju i październiku wyznaczany jest natomiast dzień, kiedy to przez całą dobę członkowie Apostolatu modlą się w intencji Polski. Każda wspólnota ma wyznaczoną godzinę, w czasie której odmawia różaniec.