16 listopada 2014 r. był dniem niezwykłym dla naszego chóru „Pasja”. Zostaliśmy zaproszeni wraz z chórami „Gloria” i „Canticum Novum” na nieszpory niedzielne z okazji święta patronki chórów i muzyki kościelnej, św. Cecylii, do kościoła na Kleszczówce.

 
Nabożeństwo pięknie odprawił ks. Wiesław Hudek, który jako kantor śpiewał naprzemiennie z chórami wybrane psalmy biblijne. Wspólnie odśpiewaliśmy gregoriańskie Ave Verum i Tantum ergo Sacramentum.
 
Ks. Hudek przypomniał wiernym tradycję nieszporów i zachęcał do uczestniczenia w tym nabożeństwie, w którym to wierni modlą się śpiewem. Po liturgii zaprosił też wszystkich wiernych na spotkanie towarzyskie przy herbatce, kawie i cieście, w czasie którego odbyła się promocja kolejnej książki ks. Wiesława, dedykowanej żorskim chórom pt. O Świętych – felietony radiowe.