22 listopada Kościół obchodzi wspomnienie św. Cecylii. Należy ona do najsłynniejszych męczennic Kościoła rzymskiego. Żyła na przełomie II i III w. Jako młoda dziewczyna złożyła ślub czystości. Mimo iż zmuszono ją do małżeństwa z poganinem Walerianem, nie złamała swego przyrzeczenia, lecz pozyskała dla Chrystusa swego męża i jego brata. Wszyscy troje ponieśli śmierć męczeńską.

 
Za patronkę muzyki kościelnej uznano św. Cecylię dopiero pod koniec średniowiecza. Miało to swoje źródła w błędnym rozumieniu treści jednej z antyfon oficjum brewiarzowego: Cantantibus organis Coecilia Domino decantabat. Owo sformułowanie antyfony spowodowało powstanie licznych przedstawień ikonograficznych św. Cecylii, która gra na instrumencie przypominającym organy.
 
W nawiązaniu do tej średniowiecznej tradycji od XVI w. w Kościele zachodnim zaczęły powstawać stowarzyszenia, których celem było pielęgnowanie muzyki kościelnej. Największy jednak rozgłos zyskało Stowarzyszenie św. Cecylii, które powstało w Bambergu w 1868 r. Dążyło ono do odnowienia prawdziwej muzyki kościelnej poprzez oczyszczenie liturgii z elementów świeckich i przywrócenia w liturgii chorału gregoriańskiego oraz polifonii Szkoły Rzymskiej. Rychło ruch cecyliański rozszerzył się na cały Kościół powszechny, a wybitni kompozytorzy dedykowali jej swoje dzieła.
 
W dniu liturgicznego wspomnienia św. Cecylii nasz chór parafialny ,,Pasja” obchodził swoje święto i modlił się za swych zmarłych i chorych chórzystów. Mszę św. uświetnił występ chóru, który wykonał dziewięć pieśni sakralnych. Chór przygotował także kilka większych form, tj. Kyrie eleison, Sanctus, Agnus Dei z repertuaru Charlesa Gounoda.
 
Następnie miało miejsce spotkanie towarzyskie w parafialnej kawiarence z udziałem ks. proboszcza, który zaszczycił chórzystów swoją obecnością. Za całoroczną trudną i owocną pracę chórzyści ciepło podziękowali swojej dyrygentce Marii Tomaszewskiej.
 
Chór parafialny zachęca do wstąpienia nowych członków w swoje szeregi. Zaprasza na spotkania w każdą środę o godz.18.00 w bibliotece parafialnej na próby chóru.