W naszej parafii tradycją już jest organizowana przez Zespół Charytatywny wigilijka dla ubogich. Na tegorocznym spotkaniu, które przypadło na wtorek, 16 grudnia, zgromadziło się 145 osób potrzebujących, organizatorzy, a także Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy Osiedla Pawlikowskiego, radny Michał Miłek.

  
Przedświąteczne fetowanie rozpoczęło się o godz. 15.30 modlitwą poprowadzoną w dolnym kościele przez ks. Mateusza Pietruszkę, który pozostał z zebranymi do końca spotkania. W międzyczasie w salce parafialnej nr 1 już na gości czekał stół zastawiony ciepłym posiłkiem. Wpierw zebrani połamali się opłatkiem, dzieląc się słowami otuchy i życząc sobie wzajemnie pomyślności na następny rok. Była to wzruszająca chwila. Pomimo trudu codzienności, na twarzach ludzi widać było wdzięczność i radość, mówi pani Teresa Pastuszek, przewodnicząca Zespołu. Po zjedzonej kolacji natomiast miała miejsce projekcja filmu o życiu Jana Pawła II.
 
Dla każdego z zebranych została przygotowana również paczka żywnościowa. Zespół Charytatywny pragnie wyrazić najszczersze podziękowania wszystkim darczyńcom, bez których zaangażowania zorganizowanie wspólnej wieczerzy i przygotowanie tak licznych podarunków nie byłoby możliwe.
 
{artprettyphoto path=”images/stories/charyt/wig_2014″ width=”150″ height=”150″ /}