W 2014 roku chrzest święty otrzymało 200 dzieci (86 dziewczynek i 114 chłopców), o 9 dzieci więcej niż w 2013 roku, w tym z małżeństw sakramentalnych 137 dzieci, z małżeństw niesakramentalnych 20 dzieci, ze związków nieformalnych 39 dzieci, a wychowywanych tylko przez matkę: 4 dzieci. Do I Komunii Świętej przystąpiło 155 dzieci, w tym 11 dzieci przystąpiło do I wczesnej komunii świętej. Jest to o 41 dzieci mniej niż w poprzednim roku. Sakramentu bierzmowania udzielono 135 osobom (o 42 osoby mniej niż w poprzednim roku). Sakrament małżeństwa przyjęło 57 par, o 3 pary mniej niż w 2013 roku. Odbyły się 153 pogrzeby (57 kobiet, 94 mężczyzn, 2 niemowląt), o 27 więcej niż przed rokiem.