Mija już drugi rok istnienia wspólnoty oazy dorosłych w naszej parafii. Grupa ta powstała m.in. z pragnienia osób, które przeżywały Seminarium Odnowy Wiary. W tym roku opiekunem był ks. Kazimierz Musioł, któremu z pomocą służyła trójka animatorów Jacek, Darek i Halina. Wspólnota liczy ok. 30 osób, pochodzących także z innych parafii.

 
Przez ostatni rok spotykaliśmy się w trzecie poniedziałki miesiąca, włączając się w posługę podczas Mszy św., po której uczestniczyliśmy w spotkaniach formacyjnych w parafialnej kawiarence. Oaza dorosłych aktywnie uczestniczyła w wydarzeniach Ruchu Światło-Życie rejonu żorsko-pawłowickiego, poprzez udział w dniach wspólnoty i oazowej Spartakiadzie. Chętne osoby uczestniczyły w kursach organizowanych przez Szkołę Nowej Ewangelizacji, w rekolekcjach weekendowych czy też w Tyskich Wieczorach Uwielbienia. Spotkania formacyjne były okazją, by podzielić się przeżywaniem wiary, radościami i trudnościami z tym związanymi.
 
15 czerwca zakończyliśmy pracę roczną, uczestnicząc we wspólnej Eucharystii, adoracji i agapie, dziękując sobie wzajemnie za odkrywanie Boga  we wspólnocie.
 
Kolejne spotkanie 21września, na które już teraz zapraszamy chętne osoby, chcące włączyć się do wspólnoty dorosłych Ruchu Światło-Życie.