Chrześcijanin żyje dzięki Eucharystii, według słów Chrystusa: „Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6, 53). W Najświętszej Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus. 

Eucharystia jest centrum i szczytem życia Kościoła, ponieważ Chrystus włącza Kościół do swojej ofiary dziękczynienia i uwielbienia, złożonej na krzyżu. Przez tę ofiarę rozlewa na Kościół swoje łaski. Eucharystia tworzy Kościół. Ponieważ w sakramencie ołtarza obecny jest sam Chrystus, należy go czcić kultem adoracji.

Kto chce przyjmować Chrystusa w Komunii eucharystycznej, musi być w stanie łaski. Jeśli ktoś ma świadomość, że popełnił grzech śmiertelny (ciężki), nie powinien przystępować do Eucharystii bez otrzymania wcześniej rozgrzeszenia w sakramencie pokuty. Kościół żywo poleca wiernym, by przyjmowali zawsze Komunie świętą, gdy uczestniczą w sprawowaniu Eucharystii. Zobowiązuje do tego przynajmniej raz w roku.

Komunia święta pogłębia nasze zjednoczenie z Chrystusem, chroni przed grzechem, gładzi grzechy powszednie i zachowuje od grzechów śmiertelnych.

 

 
 
 
Pierwsza Komunia św. w roku szkolnym 2018/2019
odbędzie się w następujących terminach:
 12 maja 2019, godz. 9.30 
– dzieci z SP 17, SP 13 oraz SP ŻOREK