Jak co roku Brać Górnicza spotkała się przy Ołtarzu Pana, aby dziękować za kolejny rok przepracowany na kopalni. Nasza świątynia wypełniła się po brzegi ludźmi ciężkiej pracy i ich rodzinami. Śpiew, modlitwa przeplatały się wśród głosów ludzi węgla.
Dziękujemy Wam za obecność i Waszą Modlitwę. Niech św. Barbara opiekuje się Wami. Szczęść Boże!