Podczas Eucharystii o godz. 8.00 podsumowaliśmy tegoroczne roraty. Po Eucharystii zostało udzielone błogosławieństwo dzieciom oraz rozdane nagrody. Wszystkim uczestnikom tegorocznych Rorat: GRATULUJEMY!!!