Tym razem u św. Filipa i Jakuba spotkały się Oazy całego rejonu. Najliczniej reprezentowany był oczywiście św. Stanisław! Po krótkiej wspólnej modlitwie ze śpiewem wysłuchaliśmy konferencji moderatora – ks. Jakuba. Tematem przewodnim było „Oddanie się Niepokalanej”. Niepokalana jest naszą Matką i Matką Kościoła. Także Kościół o nasza Matka, bo nas karmi, obmywa, broni od złego i rodzi do nowego życia w niebie! Nie można wyprzeć się Kościoła – Matki. Ważne jest też, aby to, co otrzymujemy od Boga – Światło (Fos) wprowadzać w czyn – Życie (Zoe). Fos-Zoe to Światło – Życie, to nasz Ruch, to nasza wspólnota, to nasz sposób chrześcijańskiego życia we wspólnocie i służbie. Bo najważniejszym celem Ruchu Światło-Życie jest wychowywać człowieka do bycia darem: „posiadać siebie w dawaniu siebie”, jak Chrystus i Jego Matka. Po konferencji modliliśmy się w kościele metoda Namiotu Spotkania, co nie zawsze jest łatwe, ale ten trud warto podjąć. Uczestniczyliśmy też w Mszy parafialnej pod przewodnictwem Ks. Dziekana. Służyli deuterokatechumeni, a diakonia muzyczna prowadziła śpiew. J.K