Liturgia Wielkiego Tygodnia jest szczególnie bogata i wymowna.
W naszej Parafii przedstawiła się następująco: