X Tydzień Biblijny 

przy Parafii św. Stanisława BM w Żorach 

„Weźmijcie Ducha Świętego!” (J 20,22)

 

CODZIENNIE

Będą wyłożone perykopy ewangeliczne z propozycją ich rozważania
 na podstawie „Modlitwy Słowem Bożym na każdy dzień” ks. K. Wonsa 

 

Czytanie fragmentów Listu św. Pawła do Rzymian o godz. 7:40 i 17:40

 

 

 PLAN TYGODNIOWY

Niedziela (15 kwietnia)

Celebracja Słowa Bożego połączona z rozpoczęciem lektury
Listu św. Pawła do Rzymian, o godz. 16.00

 

Poniedziałek (16 kwietnia)
Lectio Divina podczas wieczornej adoracji

 

Wtorek (17 kwietnia)

Katecheza biblijna – godz. 18:45, salka nr 1

 

Środa (18 kwietnia)

Krąg Biblijny – godz. 18:45, salka nr 3

 

Czwartek (19 kwietnia)

Nabożeństwo Drogi Światła w ramach adoracji o godz. 17:00

 

Piątek (20 kwietnia)

Konferencja biblijna nt.:Duch, który prowadzi chrześcijan,
o godz. 18:45 w sali nr 1. 

 

Sobota i niedziela (21/22 kwietnia)

kiermasz biblijny prowadzony przez młodzież
wyjeżdżającą na ŚDM do Panamy