Dekretem Arcybiskupa Wiktora od sierpnia proboszczem naszej Parafii będzie ks. Ryszard Skowronek. Również od końca sierpnia z funkcji wikarego zostaje zwolniony ks. Mateusz, który będzie posługiwał w Parafii Bożego Miłosierdzia w Tychach. Na jego miejsce przychodzi ks. neoprezbiter Dawid Gawenda.

Nowym naszym Duszpasterzom życzymy opieki św. Stanisława a odchodzącym dziękujemy za posługę sakramentalną.

 

Zdjęcia z Mszy dziękczynnej za posługę ks. Proboszcza Eugeniusza znajdziemy tutaj