Drugą Celebracją w ramach przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania jest przyjęcie Słowa Bożego. To Słowo ma napędzać Kandydatów do duchowego rozwoju. Dlatego też na każdy dzień mają przygotowane rozważanie Słowa Bożego w ramach „Minuty przed Bogiem” w programie Młodzi na Progu.