OPIS AKCJI ZESPOŁU MISYJNEGO NASZEJ PARAFII
W czerwcu koło misyjne naszej parafii podjęło akcje by dzięki Waszej hojności wesprzeć budowę placu zabaw w Kazachstanie. Zostały zakupione ławki i altanka. Z czasem pojawiła się możliwość, by zbudować plac zabaw by każda rodzina tam mogła spędzić czas i udało się. Nasza parafia włożyła cegiełki by to marzenie mogło się spełnić. Jedną w czerwcu, a drugą w październiku. Pozostała część będzie realizowana przez fundację “Pomoc Polakom na Wschodzie”. O tym jak to się stało będzie opowiadać s. Rufina z tamtejszej parafii 11.11.2018, a my możemy już dziś przeczytać co sami piszą o tym projekcie.
Jesteśmy parafią św Abrahama w Schuchinsku. Proboszczem od 10 lat jest Polak ks Rafał Lar, od 9 lat w parafii pomagają siostry Franciszkanki Szpitalne, również Polki. W zeszłym roku nasz kościół parafialny Królowej Rodzin podniesiono do rangi Sanktuarium. Naszą wielką troską otaczamy rodziny, ich wspieranie, umacnianie i stwarzanie warunków rozwoju. Miasto Schuchinsk znajduje sie w pobliżu parku krajobrazowego Burabay. Na terenie naszego miasta około 2000 osób przyznaje się do polskich korzeni. Około 60% obecnych parafian deklaruje polską narodowość. Służąc naszym parafianom a także starając się być otwartymi na ludzi, którzy wokół nas mieszkają nie sposób nie pochylić się nad ich przeszłością i trudną kartą historii, jaką były zesłania. Wciąż żywe wspomnienia i przykład męskości, wytrwałości i niezłomnego ducha, jakie okazywali ludzie tamtych czasów niejednokrotnie jest przedmiotem refleksji. Jesteśmy świadomi, że zesłania przyniosły ze sobą wiele ofiar, wśród których wielką cześć stanowiły dzieci. Na niejednym cmentarzu można odnaleźć pomniki poświęcone pamięci tych niewinnych ofiar przesiedlenia. Niejednokrotnie zesłańcom pomagała miejscowa ludność. Świadkowie tamtych dni podkreślają, że gdyby nie Kazachowie nie przetrwaliby pierwszej zimy. Do swoich jurt i domów Kazachowie brali również dzieci sieroty od osób, które umierały na skutek chorób czy jako ofiary obozów pracy. Dziś jako starsze pokolenie uczą tej wdzięczności swoich dzieci. Kazachstan pod względem kulturowym jest wielonarodowościowy. Żyje tutaj około 130 grup etnicznych. Ludzie są dla siebie otwarci i życzliwy, dzieci bawią się razem. Zależy nam na stworzeniu takiej przestrzeni, która połączy narody, przestrzeni przebywania i zabawy dla dzieci, ale również dla Rodzin, gdyż ta jest podstawową komórką budującą społeczeństwo. Zależy nam, aby to miejsce było funkcjonalne, przemyślane i bezpieczne, dlatego pracujemy z projektantami przestrzeni, a także konsultujemy się pod względem wspomagania rozwoju sensomotorycznego i bhp sprzęt, który chcielibyśmy zakupić. Nie są to przedmioty przypadkowe, posiadają gwarancję oraz międzynarodowe atesty bezpieczeństwa. Plac zabaw „Orzeł” jest zaprojektowany w ten sposób, aby był nie tylko miejscem zabawy dla dzieci i młodzieży ale i aktywnego odpoczynku dla ich rodziców i dziadków. Rodzina jest wielką wartością dla wszystkich Polaków. Na tej ziemi Polskie Rodziny mają zawsze otwarte drzwi dla swoich sąsiadów, tak jak i przed 80 laty z gościnności miejscowych narodów, mimo represji, mogli niejednokrotnie korzystać. Bł ks. Władysław Bukowiński, który wspierał duchowo i materialnie naszych Rodaków będzie patronem dla tego placu. Jako że jesteśmy tu częścią społeczeństwa wielowyznaniowego i wielokulturowego na symbol placu wybraliśmy Orła, który łączy nasze narody. Plac rekreacyjno-sportowy „Orzeł” będzie miejscem zabaw dla dzieci z terenu tej miejscowości, a także osób przejezdnych. W naszym domu rekolekcyjnym w sezonie letnim odpoczywa około 300 osób, w dużej ilości o polskich korzeniach. Są to w większości dzieci z biednych wiosek, którym Kościół katolicki i gro polskich misjonarzy organizuje jedyny wypoczynek letni. Powstanie placu Orzeł, będzie nie tylko promocją gościnności i innych cech Polaków. Spowoduje również rozwijanie rekreacji na obszarze Schuchinska, przyczyni się do lepszego rozwoju dzieci.