Wieczorne zajęcia. Widzę – NIE widzę.

proboszcz

28 lipca 2019

Wieczorne zajęcia. Widzę – NIE widzę.Source