Proporce, herby i zawołania grodów gotowe 🙂 I dzień naszych półkolonii za nami…

proboszcz

26 sierpnia 2019


Proporce, herby i zawołania grodów gotowe

I dzień naszych półkolonii za nami.

Source