Wyprawa do chaty chlebowej za nami

proboszcz

29 sierpnia 2019

Wyprawa do chaty chlebowej za nami. Jutro ostatni dzień naszych półkolonii.