Wyjazd animatorów i kandydatów na animatorów

proboszcz

8 września 2019

Kilka zdjęć z wyjazdu animatorów i kandydatów na animatorów Bierzmowania do Korbielowa