Plan przygotowań dla uczniów klas VII

proboszcz

22 października 2019

Spotkanie trwają od 17:45 do (najpóźniej) 20:30.

Wrzesień:

20.09  – godz. 17.45 – Spotkanie wstępne, okazja do spowiedzi, Eucharystia

Październik:

17.10  – godz. 18:45 – Spotkanie z Rodzicami

18.10  – godz. 17:45 – Konferencja „Co mam czynić”, Spotkanie formacyjne w grupach, okazja do spowiedzi, Eucharystia

Listopad:

15.11  – godz. 17:45 – Konferencja „Słowa miłości”, Spotkanie formacyjne, okazja do spowiedzi, Eucharystia

Grudzień:

13.12  – godz. 17:45 – Konferencja „Miłość Boża”, Spotkanie formacyjne, okazja do spowiedzi, Eucharystia

Styczeń:

10.01  – godz. 17:45 – Konferencja „Nieszczęście człowieka”, Spotkanie formacyjne,  okazja do spowiedzi, Eucharystia

Luty:

21.02  – godz. 17:45 – Konferencja „Jezus ratownik”, Spotkania formacyjne w grupach, okazja do spowiedzi, Eucharystia

Marzec:

20.03  – godz. 17:45 – Konferencja „Tak, wierzę”, Spotkanie formacyjne, okazja do spowiedzi, Eucharystia

Kwiecień:

17.04  – godz. 17:45 – Konferencja „Kim jest Duch Święty”, Spotkanie formacyjne, okazja do spowiedzi, Eucharystia

Maj:

15.05  – godz. 17:45 – Konferencja „Jak działa Duch Święty”, Spotkanie formacyjne, okazja do spowiedzi, Eucharystia

Czerwiec:

05.06  – godz. 17:45 – Spotkanie podsumowujące rok formacji, okazja do spowiedzi świętej, Eucharystia

Przygotowanie dorosłych

Dorośli, którzy pragną przyjąć sakrament bierzmowania, przygotowują się do niego poprzez indywidualną (lub w małej grupie) katechezę. Przygotowanie trwa około 4 miesięcy. Chęć rozpoczęcia przygotowania należy zgłosić proboszczowi, z którym uzgodnić należy terminy...

Przygotowanie młodzieży

Przygotowanie trwa dwa lata i odbywa się w formie spotkań w grupach, konferencji i udziału we Mszy świętej. Dodatkowo w niektóre z niedziel kandydaci do bierzmowania zapraszani są co udziału w celebracjach, które pozwalają odkrywać im ich miejsce we wspólnocie...

Plan przygotowań dla uczniów klas VIII

Spotkania czwartkowe trwają od 18:00 do (najpóźniej) 20:30. Wrzesień: 19.09   - godz. 17:30 - okazja do spowiedzi, 18.00 - Eucharystia, konferencja „Decyzja”, spotkania w grupach 22.09    - Eucharystia (godz. 9:30) z celebracją Wyboru Drogi...