Plan przygotowań dla uczniów klas VII

proboszcz

22 października 2019

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Przyjmowanie zgłoszeń zostało zakończone.

Jeśli kandydat nie był chrzczony w Parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Żorach – świadectwo chrztu powinien dostarczyć do 31 grudnia 2021 roku.

 

 Terminarz spotkań:

21.10.2021 – godz. 19.00 – Spotkanie wstępne

18.11.2021 – godz. 19.00 – Konferencja „Co mam czynić” + Spotkanie formacyjne w grupach

09.12.2021 – godz. 19.00 – Konferencja „Słowa miłości” + Spotkanie formacyjne w grupach

20.01.2022 – godz. 19.00 – Konferencja „Miłość Boża” + Spotkanie formacyjne w grupach 

17.03.2022 – godz. 18.30 – Konferencja „Nieszczęście człowieka” + Spotkanie formacyjne w grupach

21.04.2022 – godz. 18.30 – Konferencja „Jezus ratownik” + Spotkanie formacyjne w grupach

20.05.2022 – godz. 18.30 – Konferencja „Tak, wierzę” + Spotkanie formacyjne w grupach

09.06.2022 – godz. 18.30 – Konferencja „Kim jest Duch Święty” + Spotkanie formacyjne w grupach