Plan przygotowań dla uczniów klas VII

proboszcz

22 października 2019

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Przyjmowanie zgłoszeń zostało zakończone

Jeśli kandydat nie był chrzczony w Parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Żorach – świadectwo chrztu powinien dostarczyć do 31 grudnia 2020 roku. 

  

 Terminarz spotkań:

Wrzesień: SKŁADANIE DEKLARACJI

  

Październik:

 15.10 – godz. 19.00 – Spotkanie wstępne

  

Listopad:

 19.11 – godz. 19.00 – Konferencja „Co mam czynić” + Spotkanie formacyjne w grupach

 

 Grudzień:

 10.12 – godz. 19.00 – Konferencja „Słowa miłości” + Spotkanie formacyjne w grupach

 

 Styczeń:

 21.01 – godz. 19.00 – Konferencja „Miłość Boża” + Spotkanie formacyjne w grupach 

  

Luty:

 18.02 – godz. 19.00 – Konferencja „Nieszczęście człowieka” + Spotkanie formacyjne w grupach

 

Marzec:

18.03 – godz. 19.00 – Konferencja „Jezus ratownik” + Spotkanie formacyjne w grupach

 

Kwiecień:

22.04 – godz. 19.00 – Konferencja „Tak, wierzę” + Spotkanie formacyjne w grupach

 

Maj:

20.05 – godz. 19.00 – Konferencja „Kim jest Duch Święty” + Spotkanie formacyjne w grupach

 

Czerwiec:

 10.06 – godz. 19.00 – Spotkanie podsumowujące rok formacji

 

 

 

 

Przygotowanie dorosłych

Dorośli, którzy pragną przyjąć sakrament bierzmowania, przygotowują się do niego poprzez indywidualną (lub w małej grupie) katechezę. Przygotowanie trwa około 4 miesięcy. Chęć rozpoczęcia przygotowania należy zgłosić proboszczowi, z którym uzgodnić należy terminy...

Przygotowanie młodzieży

Przygotowanie trwa dwa lata i odbywa się w formie spotkań w grupach, konferencji i udziału we Mszy świętej. Dodatkowo w niektóre z niedziel kandydaci do bierzmowania zapraszani są co udziału w celebracjach, które pozwalają odkrywać im ich miejsce we wspólnocie...

Plan przygotowań dla uczniów klas VIII

Wrzesień: 18.09 : godz. 17:00 -18.00 okazja do spowiedzi, godz. 18.00 - Eucharystia, konferencja „Decyzja”, spotkania w grupach   20.09 -  Eucharystia (godz. 9:30) z celebracją Wyboru Drogi   Październik: 16.10 : godz. 17:00 -18.00 okazja do spowiedzi,...