Plan przygotowań dla uczniów klas VIII

proboszcz

22 października 2019

17.09.2021 :

godz. 17:00 -18.00 okazja do spowiedzi,

godz. 18.00 – Eucharystia, konferencja „Decyzja”, spotkania w grupach

19.09.2021 –  Eucharystia (godz. 9:30) z celebracją Wyboru Drogi

22.10.2021 :

godz. 17:00 -18.00 okazja do spowiedzi,

godz.18.00 – Eucharystia, konferencja „Słowo Boże”, spotkanie w grupach

 

19.11.2021:

godz. 17:00 -18.00 okazja do spowiedzi,

godz. 18.00 – Eucharystia, konferencja „Zobaczyć to czego nie widać – sakramenty”, spotkanie w grupach

21.11.2021 – Eucharystia (godz. 9:30) z celebracją Przyjęcia Słowa

 

10.12.2021 :

godz. 17:00 -18.00 okazja do spowiedzi,

godz. 18.00 – Eucharystia, konferencja „Jak się modlić’’, spotkania w grupach (lub Adwentowy Dzień Skupienia)

 

21.01.2022:

godz. 17:00 -18.00 okazja do spowiedzi,

godz. 18.00 – Eucharystia, konferencja „Jezus historii”, spotkania w grupach

23.01.2022 – Eucharystia (godz. 9:30) z celebracją Przyjęcia Modlitwy Ojcze Nasz

 

18.03.2022:

godz. 18.00 – Eucharystia, konferencja „Boża myjnia – spowiedź”,
Nabożeństwo i SPOWIEDŹ WIELKOPOSTNA

 

22.04.2022

godz. 17:00 -18.00 okazja do spowiedzi,

godz. 18.00 – Eucharystia, konferencja „Co się z Tobą stanie – działanie Ducha Świętego”, spotkania w grupach

24.04.2022 – Eucharystia (godz. 9:30) z celebracją Przyjęcia Owoców Ducha Świętego

 

16.05.2022

godz. 16:00 – Eucharystia z udzielaniem Sakramentu Bierzmowania – SP 13 i ZSS

godz. 18.00 – Eucharystia z udzielaniem Sakramentu Bierzmowania – SP 4 i SP 17

 

10.06.2022 – spotkanie podsumowujące rok formacji