Plan przygotowań dla uczniów klas VIII

proboszcz

22 października 2019

Spotkania czwartkowe trwają od 18:00 do (najpóźniej) 20:30.

Wrzesień:

19.09   – godz. 17:30 – okazja do spowiedzi, 18.00 – Eucharystia, konferencja „Decyzja”, spotkania w grupach

22.09    – Eucharystia (godz. 9:30) z celebracją Wyboru Drogi

Październik:

16.10  – spotkanie z rodzicami (godz. 18.45)

17.10   – godz. 17:30 – okazja do spowiedzi, 18.00 – Eucharystia, konferencja „Słowo Boże”, spotkanie w grupach

20.10    – Eucharystia (godz. 9:30) z celebracją Przyjęcia Słowa

Listopad:

21.11   – godz. 17:30 – okazja do spowiedzi, 18.00 – Eucharystia, konferencja „Spowiedź – o co kaman”, spotkanie w grupach

24.11    – Eucharystia (godz. 9:30) z celebracją Pojednania

Grudzień:

11.12  – spotkanie z Rodzicami (godz. 18.45)

14.12   – Adwentowy Dzień Skupienia

22.12    – Eucharystia (godz. 9:30) z celebracją Przekazania

Styczeń:

09.01   – godz. 17:30 – okazja do spowiedzi, 18.00 – Eucharystia, konferencja „Jezus historii”, konferencja

12.01    – Eucharystia (godz. 9:30) z celebracją Przyjęcia Modlitwy Ojcze Nasz

Luty:

20.02   – godz. 17:30 – okazja do spowiedzi, 18.00 – Eucharystia, konferencja „Jak się modlić”, spotkanie w grupach

23.02    – Eucharystia (godz. 9:30) z celebracją Przyjęcia Owoców Ducha Świętego

Marzec:

18.03  spotkanie z Rodzicami (godz. 18:45)

22.03   – Eucharystia (godz. 9:30) z celebracją Przyjaźni z Jezusem

28.03   – „Golgota” bierzmowanych – czyli Wielkopostny dzień skupienia

Kwiecień:

16.04   – godz. 17:30 – okazja do spowiedzi, 18.00 – Eucharystia, konferencja „Co z się z Tobą stanie?”, spotkanie w grupach

19.04    – Eucharystia (godz. 9:30) z celebracją Serca

Maj:

13.05    – spotkanie z Rodzicami (godz. 18:45)

14.05   – godz. 17:30 – okazja do spowiedzi świętej, Eucharystia, konferencja

17.05    – Eucharystia (godz. 9:30) z celebracją Zawierzenia Matce Bożej

Czerwiec:

04.06    – godz. 17:30 – okazja do spowiedzi świętej, Eucharystia, spotkanie formacyjne w grupach

07.06     – Eucharystia (godz. 9:30) z celebracją Posłania

Przygotowanie dorosłych

Dorośli, którzy pragną przyjąć sakrament bierzmowania, przygotowują się do niego poprzez indywidualną (lub w małej grupie) katechezę. Przygotowanie trwa około 4 miesięcy. Chęć rozpoczęcia przygotowania należy zgłosić proboszczowi, z którym uzgodnić należy terminy...

Przygotowanie młodzieży

Przygotowanie trwa dwa lata i odbywa się w formie spotkań w grupach, konferencji i udziału we Mszy świętej. Dodatkowo w niektóre z niedziel kandydaci do bierzmowania zapraszani są co udziału w celebracjach, które pozwalają odkrywać im ich miejsce we wspólnocie...

Plan przygotowań dla uczniów klas VII

Spotkanie trwają od 17:45 do (najpóźniej) 20:30. Wrzesień: 20.09  - godz. 17.45 – Spotkanie wstępne, okazja do spowiedzi, Eucharystia Październik: 17.10  - godz. 18:45 – Spotkanie z Rodzicami 18.10  - godz. 17:45 – Konferencja „Co mam czynić”, Spotkanie...