Katechezy dla rodziców i chrzestnych

proboszcz

24 października 2019

 Katecheza przed chrztem dla rodziców i chrzestnych jest obowiązkowa.

Katechezy odbywają się we wtorki przed planowanymi Mszami z udzielaniem Sakramentu Chrztu (terminy poniżej) o godzinie 19:00 w salkach.

Można uczestniczyć w katechezie w dowolnym czasie, niekoniecznie przed samym terminem chrztu.

Jeśli rodzic chrzestny nie może uczestniczyć w tej nauce, może ją odbyć w swojej parafii – w takim wypadku warunkiem dopuszczenia do tej godności jest przedstawienie zaświadczenia o odbytej nauce.

Spowiedź święta chrzestnych i rodziców (jeżeli nie mają przeszkody kanonicznej).
W naszej parafii okazja do spowiedzi w tygodniu 6:30 – 7:00 (wakacje i ferie 7:30 – 8:00) oraz 17:00 – 17:45.

Zgodnie z decyzją II Synodu Archidiecezji Katowickiej, nie wymagamy i nie wydajemy zaświadczeń dotyczących spowiedzi.

Terminy katechez w roku 2023:

  • 06 i 20 czerwca zmiana terminu na 19 czerwca (poniedziałek)
  • 04 i 18 lipca
  • 08 i 22 sierpnia
  • 05 i 19 września
  • 10 i 24 października
  • 07 i 21 listopada
  • 05 i 27 (środa!) grudnia

zobacz także:

Terminy Mszy z udzielaniem Sakramentu Chrztu Świętego

Msze z udzielaniem sakramentu Chrztu Świętegoi błogosławieństwem dzieci w I. rocznicę Chrztuodprawiane są zasadniczow drugą i czwartą sobotę miesiącao godzinie 16:00W roku 2023: 10 i 24 czerwca 8 i 22 lipca 12 i 26 sierpnia 9 i 23 września 14 i 28 października 11 i 25...

Kto może być rodzicem chrzestnym?

Na rodziców chrzestnych należy wybrać osoby ochrzczone i bierzmowane w Kościele rzymskokatolickim i nie mające żadnych przeszkód kanonicznych, które ukończyły 16 rok życia. Chrzestnym może zostać jedynie osoba prowadząca życie zgodne z wiarą katolicką (systematyczne...

Zgłoszenie dziecka do chrztu

Zasady obowiązujące na czas stanu epidemii Dziecko do chrztu zgłaszają oboje rodzice najpóźniej na 2 tygodnie przed planowanym chrztem. Należy pobrać i wypełnić poniższy formularz: zgłoszenie dziecka do chrztu i dołączyć do niego: kopię odpisu skróconego aktu...