Katechezy dla rodziców i chrzestnych

proboszcz

24 października 2019

Katecheza przed chrztem dla rodziców i chrzestnych jest obowiązkowa.

Do końca 2021 roku odbywa się ona zwykle w sobotę poprzedzającą Sakrament Chrztu św. o godz. 16.30 w górnym kościele lub salce naprzeciw Kancelarii Parafialnej – zależnie od ilości osób.

Od stycznia 2022 katechezy odbywać się będą w środy przed planowanymi Mszami z udzielaniem Sakramentu Chrztu (terminy poniżej) o godzinie 19:00 w salkach.

Można uczestniczyć w katechezie w dowolnym czasie, niekoniecznie przed terminem chrztu.

Jeśli rodzic chrzestny nie może uczestniczyć w tej nauce, może ją odbyć w swojej parafii – w takim wypadku warunkiem dopuszczenia do tej godności jest przedstawienie zaświadczenia o odbytej nauce.

Spowiedź święta chrzestnych i rodziców (jeżeli nie mają przeszkody kanonicznej).
W naszej parafii okazja do spowiedzi w tygodniu 6:30 – 7:00 (wakacje i ferie 7:30 – 8:00) oraz 17:00 – 17:45.

Terminy katechez w roku 2022:

05 i 19 stycznia, 09 i 23 lutego, 09 i 23 marca, 06 kwietnia, 11 i 25 maja, 06 i 20 lipca, 10 i 24 sierpnia, 07 i 21 września, 05 i 19 października, 09 i 23 listopada, 07 i 21 grudnia.

zobacz także:

Terminy Mszy z udzielaniem Sakramentu Chrztu Świętego

Ww roku 2021 Sakrament Chrztu udzielany jest w naszej parafii zwykle w drugą i czwartą niedzielę każdego miesiąca podczas mszy świętej o godz. 12.30. 10 i 24 października 14 i 28 listopada 12 i 26 grudnia   Od stycznia 2022 rokuMsze z udzielaniem sakramentu...

Kto może być rodzicem chrzestnym?

Na rodziców chrzestnych należy wybrać osoby ochrzczone i bierzmowane w Kościele rzymskokatolickim i nie mające żadnych przeszkód kanonicznych, które ukończyły 16 rok życia. Chrzestnym może zostać jedynie osoba prowadząca życie zgodne z wiarą katolicką (systematyczne...

Zgłoszenie dziecka do chrztu

Zasady obowiązujące na czas stanu epidemii Dziecko do chrztu zgłaszają oboje rodzice najpóźniej na 2 tygodnie przed planowanym chrztem. Należy pobrać i wpełnić poniższy formularz: zgłoszenie dziecka do chrztu i dołaczyć do niego: kopię odpisu skróconego aktu urodzenia...