Kto może być rodzicem chrzestnym?

proboszcz

24 października 2019

Na rodziców chrzestnych należy wybrać osoby ochrzczone i bierzmowane w Kościele rzymskokatolickim i nie mające żadnych przeszkód kanonicznych, które ukończyły 16 rok życia.

Chrzestnym może zostać jedynie osoba prowadząca życie zgodne z wiarą katolicką (systematyczne życie religijne, udział we mszy świętej i sakramentach).

Chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w związkach jedynie cywilnych lub konkubinacie.

zobacz także:

Terminy Mszy z udzielaniem Sakramentu Chrztu Świętego

Ww roku 2021 Sakrament Chrztu udzielany jest w naszej parafii zwykle w drugą i czwartą niedzielę każdego miesiąca podczas mszy świętej o godz. 12.30. 10 i 24 października 14 i 28 listopada 12 i 26 grudnia   Od stycznia 2022 rokuMsze z udzielaniem sakramentu...

Katechezy dla rodziców i chrzestnych

Katecheza przed chrztem dla rodziców i chrzestnych jest obowiązkowa. Do końca 2021 roku odbywa się ona zwykle w sobotę poprzedzającą Sakrament Chrztu św. o godz. 16.30 w górnym kościele lub salce naprzeciw Kancelarii Parafialnej - zależnie od ilości osób. Od stycznia...

Zgłoszenie dziecka do chrztu

Zasady obowiązujące na czas stanu epidemii Dziecko do chrztu zgłaszają oboje rodzice najpóźniej na 2 tygodnie przed planowanym chrztem. Należy pobrać i wpełnić poniższy formularz: zgłoszenie dziecka do chrztu i dołaczyć do niego: kopię odpisu skróconego aktu urodzenia...