Kto może być rodzicem chrzestnym?

proboszcz

24 października 2019

Na rodziców chrzestnych należy wybrać osoby ochrzczone i bierzmowane w Kościele rzymskokatolickim i nie mające żadnych przeszkód kanonicznych, które ukończyły 16 rok życia.

Chrzestnym może zostać jedynie osoba prowadząca życie zgodne z wiarą katolicką (systematyczne życie religijne, udział we mszy świętej i sakramentach).

Chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w związkach jedynie cywilnych lub konkubinacie oraz osoby, które złożyły formalny akt wystąpienia ze wspólnoty Kościoła (apostazji).

zobacz także:

Terminy Mszy z udzielaniem Sakramentu Chrztu Świętego

Msze z udzielaniem sakramentu Chrztu Świętego i błogosławieństwem dzieci w I. rocznicę Chrztuodprawiane są zasadniczow drugą i czwartą sobotę miesiącao godzinie 16:00W roku 2022: 08 i 22 października 12 i 26 listopada 10 i 26 (11:30) grudnia W roku 2023: 14 i 28...

Katechezy dla rodziców i chrzestnych

 Katecheza przed chrztem dla rodziców i chrzestnych jest obowiązkowa. Katechezy odbywają się we wtorki przed planowanymi Mszami z udzielaniem Sakramentu Chrztu (terminy poniżej) o godzinie 19:00 w salkach. Można uczestniczyć w katechezie w dowolnym czasie,...

Zgłoszenie dziecka do chrztu

Zasady obowiązujące na czas stanu epidemii Dziecko do chrztu zgłaszają oboje rodzice najpóźniej na 2 tygodnie przed planowanym chrztem. Należy pobrać i wypełnić poniższy formularz: zgłoszenie dziecka do chrztu i dołączyć do niego: kopię odpisu skróconego aktu...