Przygotowanie dorosłych

proboszcz

24 października 2019

Dorośli, którzy pragną przyjąć sakrament bierzmowania, przygotowują się do niego poprzez indywidualną (lub w małej grupie) katechezę.

Przygotowanie trwa około 4 miesięcy.

Chęć rozpoczęcia przygotowania należy zgłosić proboszczowi, z którym uzgodnić należy terminy spotkań oraz planowaną datę bierzmowania.

Bierzmowanie można przyjąć wraz z młodzieżą w naszej parafii lub w jednym z terminów w Archikatedrze w Katowicach.

Osoby, które nie były ochrzczone w naszej parafii dołączają świadectwo chrztu wydane przez parafię, w której byli ochrzczeni.

Jako, że sakramenty należy przeżywać i przygotowywać się do nic we własnej parafii, osoby spoza naszej parafii, które chcą przeżywać przygotowanie i przystąpić do bierzmowania w naszej parafii muszą przedstawić zgodę swojego proboszcza.

Przygotowanie młodzieży

Przygotowanie trwa dwa lata i odbywa się w formie spotkań w grupach, konferencji i udziału we Mszy świętej. Dodatkowo w niektóre z niedziel kandydaci do bierzmowania zapraszani są co udziału w celebracjach, które pozwalają odkrywać im ich miejsce we wspólnocie...

Plan przygotowań dla uczniów klas VIII

Wrzesień: 18.09 : godz. 17:00 -18.00 okazja do spowiedzi, godz. 18.00 - Eucharystia, konferencja „Decyzja”, spotkania w grupach   20.09 -  Eucharystia (godz. 9:30) z celebracją Wyboru Drogi   Październik: 16.10 : godz. 17:00 -18.00 okazja do spowiedzi,...

Plan przygotowań dla uczniów klas VII

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE: Przyjmowanie zgłoszeń zostało zakończone Jeśli kandydat nie był chrzczony w Parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Żorach - świadectwo chrztu powinien dostarczyć do 31 grudnia 2020 roku.      Terminarz spotkań:...