Przygotowanie dorosłych

proboszcz

24 października 2019

Dorośli, którzy pragną przyjąć sakrament bierzmowania, przygotowują się do niego poprzez indywidualną (lub w małej grupie) katechezę.

Przygotowanie trwa około 4 miesięcy.

Chęć rozpoczęcia przygotowania należy zgłosić proboszczowi, z którym uzgodnić należy terminy spotkań oraz planowaną datę bierzmowania.

Bierzmowanie można przyjąć wraz z młodzieżą w naszej parafii lub w jednym z terminów w Archikatedrze w Katowicach.

Osoby, które nie były ochrzczone w naszej parafii dołączają świadectwo chrztu wydane przez parafię, w której byli ochrzczeni.

Jako, że sakramenty należy przeżywać i przygotowywać się do nic we własnej parafii, osoby spoza naszej parafii, które chcą przeżywać przygotowanie i przystąpić do bierzmowania w naszej parafii muszą przedstawić zgodę swojego proboszcza.

Przygotowanie młodzieży

Przygotowanie trwa dwa lata i odbywa się w formie spotkań w grupach, konferencji i udziału we Mszy świętej. Dodatkowo w niektóre z niedziel kandydaci do bierzmowania zapraszani są co udziału w celebracjach, które pozwalają odkrywać im ich miejsce we wspólnocie...

Plan przygotowań dla uczniów klas VIII

Spotkania czwartkowe trwają od 18:00 do (najpóźniej) 20:30. Wrzesień: 19.09   - godz. 17:30 - okazja do spowiedzi, 18.00 - Eucharystia, konferencja „Decyzja”, spotkania w grupach 22.09    - Eucharystia (godz. 9:30) z celebracją Wyboru Drogi...

Plan przygotowań dla uczniów klas VII

Spotkanie trwają od 17:45 do (najpóźniej) 20:30. Wrzesień: 20.09  - godz. 17.45 – Spotkanie wstępne, okazja do spowiedzi, Eucharystia Październik: 17.10  - godz. 18:45 – Spotkanie z Rodzicami 18.10  - godz. 17:45 – Konferencja „Co mam czynić”, Spotkanie...