Przygotowanie duchowe do chrztu dziecka

proboszcz

24 października 2019

Nauka przed chrztem dla rodziców i chrzestnych jest obowiązkowa. Odbywa się ona zwykle w sobotę poprzedzającą Sakrament Chrztu św. o godz. 16.30 w górnym kościele lub salce naprzeciw Kancelarii Parafialnej – zależnie od ilości osób.

Jeśli rodzic chrzestny nie może uczestniczyć w tej nauce, może ją odbyć w swojej parafii – w takim wypadku warunkiem dopuszczenia do tej godności jest przedstawienie zaświadczenia o odbytej nauce.

Spowiedź święta chrzestnych i rodziców (jeżeli nie mają przeszkody kanonicznej).
W naszej parafii okazja do spowiedzi w tygodniu 6:30 – 7:00 (wakacje i ferie 7:30 – 8:00) oraz 17:00 – 17:45.

zobacz także:

Terminy Mszy z udzielaniem Sakramentu Chrztu Świętego

Sakrament Chrztu udzielany jest w naszej parafii zwykle w drugą i czwartą niedzielę każdego miesiąca podczas mszy świętej o godz. 12.30. w roku 2021: 10 i 24 stycznia 14 i 28 lutego 14 marca 4, 11 i 25 kwietnia 9 i 23 maja 13 i 27 czerwca 11 i 25 lipca 8 i 22 sierpnia...

Kto może być rodzicem chrzestnym?

Na rodziców chrzestnych należy wybrać osoby ochrzczone i bierzmowane w Kościele rzymskokatolickim i nie mające żadnych przeszkód kanonicznych, które ukończyły 16 rok życia. Chrzestnym może zostać jedynie osoba prowadząca życie zgodne z wiarą katolicką (systematyczne...

Zgłoszenie dziecka do chrztu

Zasady obowiązujące na czas stanu epidemii Dziecko do chrztu zgłaszają oboje rodzice najpóźniej na 2 tygodnie przed planowanym chrztem. Należy pobrać i wpełnić poniższy formularz: zgłoszenie dziecka do chrztu i dołaczyć do niego: kopię odpisu skróconego aktu urodzenia...