Przygotowanie młodzieży

proboszcz

24 października 2019

Przygotowanie trwa dwa lata i odbywa się w formie spotkań w grupach, konferencji i udziału we Mszy świętej. Dodatkowo w niektóre z niedziel kandydaci do bierzmowania zapraszani są co udziału w celebracjach, które pozwalają odkrywać im ich miejsce we wspólnocie Kościoła.

Do rozpoczęcia przygotowań zapraszani się uczniowie klas VII szkoły podstawowej (oraz wszyscy starsi uczniowie, którzy pragną przygotować się do przyjęcia Bierzmowania). Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie deklaracji, poprzez wypełnienie do 30 września 2020 r. formularza zgłoszenia

Osoby, które nie były ochrzczone w naszej parafii dostarczają świadectwo chrztu wydane przez parafię, w której byli ochrzczeni – najpóźniej do 31 grudnia 2020 r.

Jako, że sakramenty należy przeżywać i przygotowywać się do nic we własnej parafii, osoby spoza naszej parafii, które chcą przeżywać przygotowanie i przystąpić do bierzmowania w naszej parafii muszą przedstawić – także do 31 grudnia 2020 r. – zgodę swojego proboszcza.

Przygotowanie dorosłych

Dorośli, którzy pragną przyjąć sakrament bierzmowania, przygotowują się do niego poprzez indywidualną (lub w małej grupie) katechezę. Przygotowanie trwa około 4 miesięcy. Chęć rozpoczęcia przygotowania należy zgłosić proboszczowi, z którym uzgodnić należy terminy...

Plan przygotowań dla uczniów klas VIII

17.09.2021 : godz. 17:00 -18.00 okazja do spowiedzi, godz. 18.00 - Eucharystia, konferencja „Decyzja”, spotkania w grupach 19.09.2021 -  Eucharystia (godz. 9:30) z celebracją Wyboru Drogi 22.10.2021 : godz. 17:00 -18.00 okazja do spowiedzi, godz.18.00 - Eucharystia,...

Plan przygotowań dla uczniów klas VII

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE: Przyjmowanie zgłoszeń zostało zakończone. Jeśli kandydat nie był chrzczony w Parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Żorach - świadectwo chrztu powinien dostarczyć do 31 grudnia 2021 roku.    Terminarz spotkań: 21.10.2021 - godz....