Przygotowanie młodzieży

proboszcz

24 października 2019

Przygotowanie trwa dwa lata i odbywa się w formie spotkań w grupach, konferencji i udziału we Mszy świętej. Dodatkowo w niektóre z niedziel kandydaci do bierzmowania zapraszani są co udziału w celebracjach, które pozwalają odkrywać im ich miejsce we wspólnocie Kościoła.

Do rozpoczęcia przygotowań zapraszani się uczniowie pod koniec klasy VI szkoły podstawowej (oraz wszyscy starsi uczniowie, którzy pragną przygotować się do przyjęcia Bierzmowania). Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie osobistej deklaracji, potwierdzonej przez rodziców kandydata.

Osoby, które nie były ochrzczone w naszej parafii dołączają świadectwo chrztu wydane przez parafię, w której byli ochrzczeni.

Jako, że sakramenty należy przeżywać i przygotowywać się do nic we własnej parafii, osoby spoza naszej parafii, które chcą przeżywać przygotowanie i przystąpić do bierzmowania w naszej parafii muszą przedstawić zgodę swojego proboszcza.

Przygotowanie dorosłych

Dorośli, którzy pragną przyjąć sakrament bierzmowania, przygotowują się do niego poprzez indywidualną (lub w małej grupie) katechezę. Przygotowanie trwa około 4 miesięcy. Chęć rozpoczęcia przygotowania należy zgłosić proboszczowi, z którym uzgodnić należy terminy...

Plan przygotowań dla uczniów klas VIII

Spotkania czwartkowe trwają od 18:00 do (najpóźniej) 20:30. Wrzesień: 19.09   - godz. 17:30 - okazja do spowiedzi, 18.00 - Eucharystia, konferencja „Decyzja”, spotkania w grupach 22.09    - Eucharystia (godz. 9:30) z celebracją Wyboru Drogi...

Plan przygotowań dla uczniów klas VII

Spotkanie trwają od 17:45 do (najpóźniej) 20:30. Wrzesień: 20.09  - godz. 17.45 – Spotkanie wstępne, okazja do spowiedzi, Eucharystia Październik: 17.10  - godz. 18:45 – Spotkanie z Rodzicami 18.10  - godz. 17:45 – Konferencja „Co mam czynić”, Spotkanie...