Terminy Mszy z udzielaniem Sakramentu Chrztu Świętego

proboszcz

24 października 2019

Sakrament Chrztu udzielany jest w naszej parafii zwykle w drugą i czwartą niedzielę każdego miesiąca podczas mszy świętej o godz. 12.30.

w roku 2020:

  • 14 i 28 czerwca
  • 12 i 26 lipca
  • 9 i 23 sierpnia
  • 13 i 27 września
  • 11 i 25 października
  • 8 i 22 listopada
  • 13 i 27 grudnia

 

zobacz także:

Kto może być rodzicem chrzestnym?

Na rodziców chrzestnych należy wybrać osoby ochrzczone i bierzmowane w Kościele rzymskokatolickim i nie mające żadnych przeszkód kanonicznych, które ukończyły 16 rok życia. Chrzestnym może zostać jedynie osoba prowadząca życie zgodne z wiarą katolicką (systematyczne...

Przygotowanie duchowe do chrztu dziecka

Nauka przed chrztem dla rodziców i chrzestnych jest obowiązkowa. Odbywa się ona zwykle w sobotę poprzedzającą Sakrament Chrztu św. o godz. 16.30 w salce naprzeciw Kancelarii Parafialnej. Jeśli rodzic chrzestny nie może uczestniczyć w tej nauce, może ją odbyć w swojej...

Zgłoszenie dziecka do chrztu

Zasady obowiązujące na czas stanu epidemii Dziecko do chrztu zgłaszają oboje rodzice najpóźniej na 2 tygodnie przed planowanym chrztem. Należy pobrać i wpełnić poniższy formularz: zgłoszenie dziecka do chrztu i dołaczyć do niego: kopię odpisu skróconego aktu...