Zgłoszenie dziecka do chrztu

proboszcz

24 października 2019

Zasady obowiązujące na czas stanu epidemii

Dziecko do chrztu zgłaszają oboje rodzice najpóźniej na 2 tygodnie przed planowanym chrztem. Należy pobrać i wpełnić poniższy formularz:

zgłoszenie dziecka do chrztu

i dołaczyć do niego:

  • kopię odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka z USC;
  • (jeśli dziecko jest spoza naszej parafii) pisemne pozwolenie od własnego proboszcza;
  • (jeśli Chrzestni są spoza naszej parafii): pisemne poświadczenie o byciu praktykującym katolikiem od własnego proboszcza.

Wypełnione i podpisane zgłoszenie oraz dokumenty można:

  • zeskanować i przesłać na adres: parafia@stanislaw-zory.pl
  • dostarczyć osobiście w godzinach pracy kancelarii.

Po dopełnieniu formalności związanych z chrztem, prosimy złożyć ofiarę (preferujemy płatności kartami płatniczymi lub przelewem na konto parafii)

 

zobacz także:

Terminy Mszy z udzielaniem Sakramentu Chrztu Świętego

Sakrament Chrztu udzielany jest w naszej parafii zwykle w drugą i czwartą niedzielę każdego miesiąca podczas mszy świętej o godz. 12.30. w roku 2021: 10 i 24 stycznia 14 i 28 lutego 14 marca 4, 11 i 25 kwietnia 9 i 23 maja 13 i 27 czerwca 11 i 25 lipca 8 i 22 sierpnia...

Kto może być rodzicem chrzestnym?

Na rodziców chrzestnych należy wybrać osoby ochrzczone i bierzmowane w Kościele rzymskokatolickim i nie mające żadnych przeszkód kanonicznych, które ukończyły 16 rok życia. Chrzestnym może zostać jedynie osoba prowadząca życie zgodne z wiarą katolicką (systematyczne...

Przygotowanie duchowe do chrztu dziecka

Nauka przed chrztem dla rodziców i chrzestnych jest obowiązkowa. Odbywa się ona zwykle w sobotę poprzedzającą Sakrament Chrztu św. o godz. 16.30 w górnym kościele lub salce naprzeciw Kancelarii Parafialnej - zależnie od ilości osób. Jeśli rodzic chrzestny nie może...