Zgłoszenie dziecka do chrztu

proboszcz

24 października 2019

Zasady obowiązujące na czas stanu epidemii

Dziecko do chrztu zgłaszają oboje rodzice najpóźniej na 2 tygodnie przed planowanym chrztem. Należy pobrać i wypełnić poniższy formularz:

zgłoszenie dziecka do chrztu

i dołączyć do niego:

  • kopię odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka z USC;
  • (jeśli dziecko jest spoza naszej parafii) pisemne pozwolenie od własnego proboszcza;
  • (jeśli Chrzestni są spoza naszej parafii): pisemne poświadczenie o byciu praktykującym katolikiem od własnego proboszcza.

Wypełnione i podpisane zgłoszenie oraz dokumenty można:

  • zeskanować i przesłać na adres: parafia@stanislaw-zory.pl
  • dostarczyć osobiście w godzinach pracy kancelarii.

Po dopełnieniu formalności związanych z chrztem, prosimy złożyć ofiarę (preferujemy płatności kartami płatniczymi lub przelewem na konto parafii)

 

zobacz także:

Terminy Mszy z udzielaniem Sakramentu Chrztu Świętego

Msze z udzielaniem sakramentu Chrztu Świętegoi błogosławieństwem dzieci w I. rocznicę Chrztuodprawiane są zasadniczow drugą i czwartą sobotę miesiącao godzinie 16:00W roku 2023: 10 i 24 czerwca 8 i 22 lipca 12 i 26 sierpnia 9 i 23 września 14 i 28 października 11 i 25...

Kto może być rodzicem chrzestnym?

Na rodziców chrzestnych należy wybrać osoby ochrzczone i bierzmowane w Kościele rzymskokatolickim i nie mające żadnych przeszkód kanonicznych, które ukończyły 16 rok życia. Chrzestnym może zostać jedynie osoba prowadząca życie zgodne z wiarą katolicką (systematyczne...

Katechezy dla rodziców i chrzestnych

 Katecheza przed chrztem dla rodziców i chrzestnych jest obowiązkowa. Katechezy odbywają się we wtorki przed planowanymi Mszami z udzielaniem Sakramentu Chrztu (terminy poniżej) o godzinie 19:00 w salkach. Można uczestniczyć w katechezie w dowolnym czasie,...