Zgłoszenie dziecka do chrztu

proboszcz

24 października 2019

Zasady obowiązujące na czas stanu epidemii

Dziecko do chrztu zgłaszają oboje rodzice najpóźniej na 2 tygodnie przed planowanym chrztem. Należy pobrać i wpełnić poniższy formularz:

zgłoszenie dziecka do chrztu

i dołaczyć do niego:

  • kopię odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka z USC;
  • (jeśli dziecko jest spoza naszej parafii) pisemne pozwolenie od własnego proboszcza;
  • (jeśli Chrzestni są spoza naszej parafii): pisemne poświadczenie o byciu praktykującym katolikiem od własnego proboszcza.
  • do wglądu dowody osobiste obojga rodziców

Prosimy, by zgłoszenie i dokumenty może dostarczył jeden z rodziców.

Po dopełnieniu formalności związanych z chrztem, prosimy złożyć w kancelarii ofiarę (preferujemy płatności kartami płatniczymi)

zobacz także:

Terminy Mszy z udzielaniem Sakramentu Chrztu Świętego

Sakrament Chrztu udzielany jest w naszej parafii zwykle w drugą i czwartą niedzielę każdego miesiąca podczas mszy świętej o godz. 12.30. w roku 2020: 14 i 28 czerwca 12 i 26 lipca 9 i 23 sierpnia 13 i 27 września 11 i 25 października 8 i 22 listopada 13 i 27 grudnia...

Kto może być rodzicem chrzestnym?

Na rodziców chrzestnych należy wybrać osoby ochrzczone i bierzmowane w Kościele rzymskokatolickim i nie mające żadnych przeszkód kanonicznych, które ukończyły 16 rok życia. Chrzestnym może zostać jedynie osoba prowadząca życie zgodne z wiarą katolicką (systematyczne...

Przygotowanie duchowe do chrztu dziecka

Nauka przed chrztem dla rodziców i chrzestnych jest obowiązkowa. Odbywa się ona zwykle w sobotę poprzedzającą Sakrament Chrztu św. o godz. 16.30 w salce naprzeciw Kancelarii Parafialnej. Jeśli rodzic chrzestny nie może uczestniczyć w tej nauce, może ją odbyć w swojej...