Od 13 listopada zmieniono organizację ruchu przy kościele. Zgodnie z zapowiedzią plac kościelny przestał być miejscem parkingowym.

Na schemacie dozwolone miejsca parkowania przy kościele oraz dojazd do nich zaznaczono na zielono, na niebiesko – miejsca parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Pola czerwone oznaczają miejsca z zakazem parkowania ze względu na blokowanie dojazdu do dróg pożarowych.

Pomarańczowe pole to planowana strefa parkingowa.

Przy wyjeździe z miejsc parkowania na terenie należącym do parafii należy zawsze ustąpić pierwszeństwa (dotyczy to szczególnie włączania się do ruchu na ul. Św. Stanisława).

Osoby z niesprawnością ruchową, które korzystają z podjazdu przy bocznym wejściu do kościoła, proszone są o kontakt z parafią w celu uzyskania informacji o możliwości wjazdu.

Miejsca do parkowania znajdują się także na terenie należącym do miasta wzdłuż ulicy Boryńskiej po przeciwnej stronie względem terenu parafii.

Jezdnia i chodnik ul. Boryńskiej wzdłuż terenu parafii oraz ul. Św. Stanisława – należące do miasta Żory – objęte są znakiem B-36 „Zakaz zatrzymywania się i postoju”.