Święto Dzieci Maryi

proboszcz

10 grudnia 2019

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi, która przypada 8 grudnia, to święto wspólnoty Dzieci Maryi. Podczas Mszy świętej sprawowanej przez opiekuna – ks. Dawida Gawendę – dzieci przyjęły Medalik, znak przynależności do wspólnoty.