16 lutego 2020

proboszcz

15 lutego 2020

Gościmy dzisiaj  w naszej parafii ojca Michała, kapucyna pracującego w Kownie na Litwie, wraz z młodzieżą. Ojciec Michał wygłosi homilię, a po każdej Mszy będzie można wesprzeć działalność Ojców Kapucynów na terenie Litwy.

 1. Dziękujemy za składane dziś ofiary materialne na potrzeby naszej parafii.
 2. Zapraszamy na nieszpory niedzielne na godzinę 17:00.
 3. W poniedziałek po Mszy wieczornej adoracja Najświętszego Sakramentu, po niej spotkanie Koła Misyjnego.
 4. Spotkania formacyjne dla kandydatów do bierzmowania
  • z klas VIII – w czwartek początek Mszą o godz. 18.00
  • z klas VII – w piątek początek o 17.45 w dolnym kościele
  • Spotkania trwają nie dłużej niż do 20:30.
 5. O pomoc w sprzątaniu kościoła prosimy  w piątek po Mszy świętej o godzinie 8:00.
 6. W piątek o 19:00 w dolnym kościele Msza święta w intencji młodzieży.
 7. Zachęcamy do  lektury Gościa Niedzielnego oraz Małego Gościa Niedzielnego.
 8. W sobotę 22 lutego odbędzie się spotkanie pod nazwą: Żory płoną uwielbieniem! Rozpocznie się ono Mszą o 18:00, po niej konferencja i wspólna modlitwa uwielbienia.
 9. W przyszłą niedzielę po Mszach porannych młodzież oazowa będzie rozprowadzać słoiczki z zadaniami na każdy dzień  wielkiego postu. Zebrane ofiary przeznaczone będą na dofinansowanie udziału w letnich rekolekcjach.
 10. Osoby chcące wspomóc organizację tegorocznego festynu parafialnego zapraszamy na spotkanie w czwartek 27 lutego o 19:00 w kawiarence.
 11. Msza święta z udzielaniem Sakramentu Bierzmowania odbędzie się 23 czerwca o godzinie 18:00. Prosimy o kontakt z kancelarią osoby, które mają zarezerwowane intencje na tej Mszy.