22 marca 2020

proboszcz

21 marca 2020
 1. Dzisiaj kolektę na potrzeby naszej parafii można złożyć do skrzynki przy wyjściu. Dziękujemy za składane ofiary, także te w formie przelewu na konto parafii.
 2. W związku z sytuacją epidemii:
  1. Msze święte w naszym kościele odbywać się będą według stałego porządku – w związku z ograniczeniami wejście WYŁĄCZNIE dla osób związanych i odprawianą na danej Mszy intencją; wszystkich pozostałych prosimy o pozostanie w domach i zachęcamy do wysłuchania transmisji radiowej czy telewizyjnej – prowadzimy także transmisję internetową Mszy i nabożeństw z naszego kościoła: Msza niedzielna o 9:30 i 17:30 oraz w tygodniu o 18:00, a także wieczorny różaniec o 20:30. Ponadto polecamy inne przygotowanie na ten czas audycje.
  1. Sakrament Pokuty jest dostępny w formie dyżuru w tygodniu od 9:00 do 12:00 i od 14:00 do 17:00 w salce naprzeciw kancelarii.
  1. odwołane są nabożeństwa: drogi krzyżowej oraz Gorzkich Żali – na stronie internetowej parafii pojawiać się będą rozważania i kazania pasyjne ks. Macieja
  1. nie odbędą się spotkania grup i wspólnot oraz wszystkie inne spotkania
  1. Msze święte w DPS i Szpitalu sprawowane będą wyłącznie dla osób tam przebywających, bez możliwości udziału osób z zewnątrz
  1. prosimy o sąsiedzką pomoc, zwłaszcza wobec osób samotnych i starszych
 3. Kancelaria parafialna czynna w poniedziałek, wtorek i czwartek od 15:00 do 17:00. W obecnej sytuacji obsługiwane są wyłącznie sprawy zgłoszeń chrztów i pogrzebów oraz wydawania dokumentów – po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym zgłoszeniu. Prosimy nie przychodzić w sprawie składania ofiar za Msze – można to uczynić przelewem lub w późniejszym terminie; wszystkie zapisane Msze zostaną odprawione w terminie.