Boże Ciało 2020

proboszcz

11 czerwca 2020

W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa zgromadziliśmy się (z powodu istniejącej sytuacji) nie na jednym z osiedli, ale w naszym parafialnym kościele, na wspólnej Eucharystii w intencji Parafian oraz nabożeństwie dziękczynno – błagalnym, zakończonym uroczystym błogosławieństwem.