Zarządzenie Arcybiskupa Katowickiego z dnia 17 kwietnia 2020

proboszcz

16 czerwca 2020