Zarządzenie Arcybiskupa Katowickiego z dnia 25 marca 2020

proboszcz

16 czerwca 2020