Zarządzenie Arcybiskupa Katowickiego z dnia 4 maja 2020

proboszcz

16 czerwca 2020