Zarządzenie Arcybiskupa Katowickiego z dnia 18 czerwca 2020 roku

proboszcz

20 czerwca 2020