XX Dzień Papieski

proboszcz

11 października 2020

Uzupełnienie: Dziękujemy za wsparcie Fundacji kwotą 5400 złotych, zebranych podczas zbiórki po Mszach świętych 11 października 2020 roku.

11 października przeżywać będziemy XX Dzień Papieski – w tym roku pod hasłem TOTUS TUUS.

Młody ks. Karol Wojtyła na swoje biskupie hasło wybrał zawołanie Totus Tuus.
Towarzyszyło mu ono aż do powrotu do domu Ojca. Zaczerpnął je z dzieła św. Ludwika
Marii Grignion de Montfort Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi
Panny, które czytał jako dwudziestoletni młodzieniec, w czasie okupacji, pracując
w kamieniołomach. Słowa Totus Tuus – Cały Twój (Maryjo) są związane z dojrzałym życiem
Papieża i wyrażają Jego postawę wobec Boga i Maryi, a w konsekwencji do człowieka i
całego świata. Życie św. Jana Pawła II było coraz pełniejszą realizacją zawierzenia Bogu
przez Maryję. Pan potrzebował Matki, by „być Bogiem z nami”, człowiek potrzebuje
Matki, by być dzieckiem Boga. Stąd też w refleksji nad własnym życiem winniśmy
odpowiedzieć sobie na pytania: Kim jest dla mnie Ta, która klamrą otwiera i zamyka Biblię?
Czy Matka Boga jest Matką mojej codzienności? Czy pozwalam, by Jej obecność przenikała
projekt mojego życia?
W książce Dar i Tajemnica (1996 r.) św. Jan Paweł II, pisząc o kapłaństwie zatrzymuje
się na wątku maryjnym swojego powołania. Mówi o tradycyjnym nabożeństwie do Matki
Bożej wyniesionym z domu rodzinnego i parafii, o szkaplerzu karmelitańskim nieustannie
noszonym od 10. roku życia. Dla nas szczególnie ważne jest to, co św. Jan Paweł II pisze
o swych młodzieńczych latach:
„O ile dawniej byłem przekonany, że Maryja prowadzi nas do Chrystusa,
to w tym okresie zacząłem rozumieć, że również i Chrystus prowadzi
nas do swojej Matki. Był taki moment, kiedy nawet poniekąd
zakwestionowałem swoją pobożność maryjną uważając, że posiada
ona w sposób przesadny pierwszeństwo przed nabożeństwem do samego
Chrystusa. Muszę przyznać, że wówczas z pomocą przyszła mi książeczka
św. Ludwika Marii Grignion de Montfort nosząca tytuł: „Traktat o prawdziwym
nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”. W książeczce tej znalazłem
poniekąd gotową odpowiedź na moje pytania. Tak, Maryja nas przybliża
do Chrystusa, prowadzi nas do Niego, ale pod warunkiem, że przeżyjemy
Jej tajemnicę w Chrystusie”. (Jan Paweł II, Dar i Tajemnica, Kraków 1996, s. 29).

Dzień Papieski to okazja, by wesprzeć Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Więcej o FUndacji: tutaj

Zobacz także inne wydarzenia

Koncert festiwalu Fide et amore

Koncert festiwalu Fide et amore

W piątek 20 sierpnia w ramach XV Festiwalu Fide et Amore odbył się w naszym kościele koncert, w którego repertuarze znalazła się muzyka bizantyjska, aramejska, maronicka, syryjska w wykonaniu siostry Marie Keyrouz i zespołu Ensemble de la Paix.

Fotorelacja z procesji Bożego Ciała

Fotorelacja z procesji Bożego Ciała

Uroczystość rozpoczęła się polową mszą św. o godz 7:30 odprawioną na osiedlu Pawlikowskiego obok pawilonu nr 15. Mszy św. przewodniczył ks. proboszcz Ryszard Skowronek a homilię wygłosił ks. Dawid Maślanka. Po mszy odbyło się pierwsze błogosławieństwo i procesja...

Fotorelacja z Wczesnej Komunii Świętej

Fotorelacja z Wczesnej Komunii Świętej

Do Wczesnej Komunii Świętej przystąpiło 5 dzieci. Liturgii przewodniczył ks. Grzegorz Matracki. Ks. Grzegorz wraz z panią katechetką Donatą Solik przygotowywali dzieci do przyjęcia tego sakramentu.

Relikwie świętego Stanisława

Relikwie świętego Stanisława

Relikwie naszego patrona, świętego Stanisława, Biskupa i Męczennika, dotarły do naszej parafii. Zostaną zainstalowane w ołtarzu głównym, podczas uroczystego poświęcenia kościoła i ołtarza, 27 listopada 2021 roku.

Fotorelacja z Wigilii Paschalnej

Fotorelacja z Wigilii Paschalnej

Wigilia Paschalna to liturgia sprawowana w noc Zmartwychwstania Pańskiego. Stanowi integralną i najważniejszą część Triduum Paschalnego, dorocznej uroczystości, w czasie której celebruje się misterium paschalne. Liturgii przewodniczył i homilię wygłosił ks. proboszcz...

Fotorelacja z Liturgii Męki Pańskiej

Fotorelacja z Liturgii Męki Pańskiej

Liturgia Męki Pańskiej to pamiątka śmierci naszego Pana. Liturgii przewodniczył ks. Dawid Maślanka a homilie wygłosił dk. Jakub Dudek. https://youtu.be/t9DlllDJ2Mk

Liturgia Wieczerzy Pańskiej

Liturgia Wieczerzy Pańskiej

Msza Wieczerzy Pańskiej jest to pierwsza część Świętego Triduum Pashalnego. Tego dnia wspominamy ustanowienie sakramentów Eucharystii oraz Kapłaństwa. Liturgii przewodniczył ks. Dawid Gawenda. Kazanie wygłosił ks. Maciej Brol....

Wystawa o księdzu Janie Masze

Wystawa o księdzu Janie Masze

Od dziś do 23 lutego można w naszym kościele obejrzeć wystawę poświęcona Słudze Bożemu Księdzu Janowi Masze. Więcej informacji o Słudze Bożym: https://panteon-gornoslaski.pl/temat/2020/12/03/Ksiadz-Jan-Macha-meczennik-ze-Slaska Wystawę przygotował Panteon...