XX Dzień Papieski

proboszcz

11 października 2020

Uzupełnienie: Dziękujemy za wsparcie Fundacji kwotą 5400 złotych, zebranych podczas zbiórki po Mszach świętych 11 października 2020 roku.

11 października przeżywać będziemy XX Dzień Papieski – w tym roku pod hasłem TOTUS TUUS.

Młody ks. Karol Wojtyła na swoje biskupie hasło wybrał zawołanie Totus Tuus.
Towarzyszyło mu ono aż do powrotu do domu Ojca. Zaczerpnął je z dzieła św. Ludwika
Marii Grignion de Montfort Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi
Panny, które czytał jako dwudziestoletni młodzieniec, w czasie okupacji, pracując
w kamieniołomach. Słowa Totus Tuus – Cały Twój (Maryjo) są związane z dojrzałym życiem
Papieża i wyrażają Jego postawę wobec Boga i Maryi, a w konsekwencji do człowieka i
całego świata. Życie św. Jana Pawła II było coraz pełniejszą realizacją zawierzenia Bogu
przez Maryję. Pan potrzebował Matki, by „być Bogiem z nami”, człowiek potrzebuje
Matki, by być dzieckiem Boga. Stąd też w refleksji nad własnym życiem winniśmy
odpowiedzieć sobie na pytania: Kim jest dla mnie Ta, która klamrą otwiera i zamyka Biblię?
Czy Matka Boga jest Matką mojej codzienności? Czy pozwalam, by Jej obecność przenikała
projekt mojego życia?
W książce Dar i Tajemnica (1996 r.) św. Jan Paweł II, pisząc o kapłaństwie zatrzymuje
się na wątku maryjnym swojego powołania. Mówi o tradycyjnym nabożeństwie do Matki
Bożej wyniesionym z domu rodzinnego i parafii, o szkaplerzu karmelitańskim nieustannie
noszonym od 10. roku życia. Dla nas szczególnie ważne jest to, co św. Jan Paweł II pisze
o swych młodzieńczych latach:
„O ile dawniej byłem przekonany, że Maryja prowadzi nas do Chrystusa,
to w tym okresie zacząłem rozumieć, że również i Chrystus prowadzi
nas do swojej Matki. Był taki moment, kiedy nawet poniekąd
zakwestionowałem swoją pobożność maryjną uważając, że posiada
ona w sposób przesadny pierwszeństwo przed nabożeństwem do samego
Chrystusa. Muszę przyznać, że wówczas z pomocą przyszła mi książeczka
św. Ludwika Marii Grignion de Montfort nosząca tytuł: „Traktat o prawdziwym
nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”. W książeczce tej znalazłem
poniekąd gotową odpowiedź na moje pytania. Tak, Maryja nas przybliża
do Chrystusa, prowadzi nas do Niego, ale pod warunkiem, że przeżyjemy
Jej tajemnicę w Chrystusie”. (Jan Paweł II, Dar i Tajemnica, Kraków 1996, s. 29).

Dzień Papieski to okazja, by wesprzeć Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Więcej o FUndacji: tutaj