Betlejemskie Światło Pokoju

proboszcz

18 grudnia 2020

Harcerze z Hufca ZHP Żory, podobnie jak harcerze i skauci na całym świecie
pełnią służbę posłannictwa Betlejemskiego Światła Pokoju, W całej Polsce. ale przede
wszystkim w swoim najbliższym sąsiedztwie organizujemy punkty Rozproszenia
Światła, dzięki którym Światło z Groty Narodzenia Pańskiego dociera do mieszkańców
miast i wsi. Tegoroczne hasło Betlejemskiego Światła Pokoju to „Światło
służby”. Chcemy w nowonarodzonym Jezusie zobaczyć Syna Człowieczego,
który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć. (por. Mk 10,45)

Zapraszamy do odbierania Betlejemskiego Światła Pokoju od harcerzy, którzy
pomimo przeciwności losu pełnią służbę na rzecz naszej społeczności. Światło to, to
symbol pokoju i pojednania, które jest symbolem nadchodzących Świąt Bożego
Narodzenia. Światło będzie można odebrać w niedzielę 20 grudnia po każdej Mszy
Świętej

Zobacz także inne wydarzenia

Koncert festiwalu Fide et amore

Koncert festiwalu Fide et amore

W piątek 20 sierpnia w ramach XV Festiwalu Fide et Amore odbył się w naszym kościele koncert, w którego repertuarze znalazła się muzyka bizantyjska, aramejska, maronicka, syryjska w wykonaniu siostry Marie Keyrouz i zespołu Ensemble de la Paix.

Fotorelacja z procesji Bożego Ciała

Fotorelacja z procesji Bożego Ciała

Uroczystość rozpoczęła się polową mszą św. o godz 7:30 odprawioną na osiedlu Pawlikowskiego obok pawilonu nr 15. Mszy św. przewodniczył ks. proboszcz Ryszard Skowronek a homilię wygłosił ks. Dawid Maślanka. Po mszy odbyło się pierwsze błogosławieństwo i procesja...

Fotorelacja z Wczesnej Komunii Świętej

Fotorelacja z Wczesnej Komunii Świętej

Do Wczesnej Komunii Świętej przystąpiło 5 dzieci. Liturgii przewodniczył ks. Grzegorz Matracki. Ks. Grzegorz wraz z panią katechetką Donatą Solik przygotowywali dzieci do przyjęcia tego sakramentu.

Relikwie świętego Stanisława

Relikwie świętego Stanisława

Relikwie naszego patrona, świętego Stanisława, Biskupa i Męczennika, dotarły do naszej parafii. Zostaną zainstalowane w ołtarzu głównym, podczas uroczystego poświęcenia kościoła i ołtarza, 27 listopada 2021 roku.

Fotorelacja z Wigilii Paschalnej

Fotorelacja z Wigilii Paschalnej

Wigilia Paschalna to liturgia sprawowana w noc Zmartwychwstania Pańskiego. Stanowi integralną i najważniejszą część Triduum Paschalnego, dorocznej uroczystości, w czasie której celebruje się misterium paschalne. Liturgii przewodniczył i homilię wygłosił ks. proboszcz...

Fotorelacja z Liturgii Męki Pańskiej

Fotorelacja z Liturgii Męki Pańskiej

Liturgia Męki Pańskiej to pamiątka śmierci naszego Pana. Liturgii przewodniczył ks. Dawid Maślanka a homilie wygłosił dk. Jakub Dudek. https://youtu.be/t9DlllDJ2Mk

Liturgia Wieczerzy Pańskiej

Liturgia Wieczerzy Pańskiej

Msza Wieczerzy Pańskiej jest to pierwsza część Świętego Triduum Pashalnego. Tego dnia wspominamy ustanowienie sakramentów Eucharystii oraz Kapłaństwa. Liturgii przewodniczył ks. Dawid Gawenda. Kazanie wygłosił ks. Maciej Brol....

Wystawa o księdzu Janie Masze

Wystawa o księdzu Janie Masze

Od dziś do 23 lutego można w naszym kościele obejrzeć wystawę poświęcona Słudze Bożemu Księdzu Janowi Masze. Więcej informacji o Słudze Bożym: https://panteon-gornoslaski.pl/temat/2020/12/03/Ksiadz-Jan-Macha-meczennik-ze-Slaska Wystawę przygotował Panteon...