Rozpoczynając naszą nowennę, dziś wzywamy orędownictwa świętego Stanisława jako Opiekuna naszej Ojczyzny. Jego opiece powierzamy wszystkich rządzących i stanowiących w niej prawo, wypraszamy bezpieczeństwo i pomyślność dla naszej Ojczyzny i wierność chrześcijańskim korzeniom.

Święty Stanisławie, Ojcze naszej Ojczyzny i męczeński jej obrońco. Zanieś nasze modlitwy do Boga – Dawcy duchowej pomocy i pokoju. Wspieraj nas w ustawicznej pracy dla dobra Polski i w walce o zapanowanie w naszej Ojczyźnie pełnej wolności od przemocy, krzywdy i dyskryminacji. Niechaj w niej zapanują: prawda, miłość i Boży pokój. Ty, który przelałeś męczeńską krew w obronie Boga i swoich rodaków, przyczyń się za nami, byśmy zawsze byli narodem wolnym, moralnie zdrowym i wiernym Chrystusowi w Jego Kościele. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.