W drugim dniu nowenny przed uroczystością poświęcenia naszego kościoła powierzamy się opiece naszego Patrona, wzywając go tytułem „Ozdobo kapłanów”. Prosimy przez orędownictwo św. Stanisława o łaski dla wszystkich kapłanów pochodzących z naszej parafii, posługujących w niej przez 40 lat istnienia i obecnie, a także intencję nowych powołań kapłańskich zakonnych i misyjnych z naszej parafii.

 

Święty Stanisławie, Ojcze naszej Ojczyzny i męczeński jej obrońco. Zanieś nasze modlitwy do Boga – Dawcy duchowej pomocy i pokoju. Wspieraj nas w ustawicznej pracy dla dobra Polski i w walce o zapanowanie w naszej Ojczyźnie pełnej wolności od przemocy, krzywdy i dyskryminacji. Niechaj w niej zapanują: prawda, miłość i Boży pokój. Ty, który przelałeś męczeńską krew w obronie Boga i swoich rodaków, przyczyń się za nami, byśmy zawsze byli narodem wolnym, moralnie zdrowym i wiernym Chrystusowi w Jego Kościele. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.