W trzecim dniu parafialnej nowenny przed uroczystością poświęcenia kościoła wzywamy świętego Stanisława wspominając go jako męczennika Chrystusowego. W swojej posłudze i męczeńskiej śmierci dał świadectwo wierności ewangelii. Przez orędownictwo naszego patrona chcemy wypraszać dar wierności Jezusowi dla całej naszej wspólnoty parafialnej.

 

Święty Stanisławie, któryś w życiu swoim odznaczył się gorliwością, męstwem i wytrwałością w głoszeniu Ewangelii i przestrzeganiu przykazań Bożych; który umiałeś znosić mężnie trudy życia i liczne przeciwności – wstawiaj się za mną u Boga wyproś mi pociechę w smutkach i zniechęceniu; pomóż w dźwiganiu codziennego krzyża; wspomagaj moją słabość i pokrzepiaj moje wątłe siły w walce z pokusami złego ducha, by gniew i niecierpliwość nie miały do mnie dostępu; daj, mój święty Opiekunie, abym nie zagubił śladów Chrystusa na mej drodze chrześcijańskiego życia. Amen.